Laboratoria Przyszłości to Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowany przede wszystkim do uczniów Szkół Podstawowych. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szkoły prowadzone przez Gminę Parczew na realizacje tego programu otrzymały od państwa wsparcie finansowe w wysokości 396 600 zł. W ramach programu szkoły otrzymają dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt pozwalający na uatrakcyjnienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale również pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

logo Laboratoria Przyszłości - grafika poglądowa

Burmistrz Parczewa informuje, że od dnia 03.12.2021r. na odcinku Lubartów - Łuków wznowiony zostanie ruch pociągów. Początkowo polegać on będzie na nieregularnych jazdach zapoznawczych,
a od dnia 12.12.2021r. pociągi poruszać się będą zgodnie z rozkładem.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych!

Burmistrz Parczew

Paweł Kędracki 

Pociąg 

W dniu 26.11.2021 r.
Kasa Urzędu Miejskiego w Parczewie
czynna do godziny 12.30

Kasa zdjęcie poglądowe

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na terenie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym oraz podwyższonym na:
• źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Punkt konsultacyjno-informacyjny działa we wtorki oraz w piątki w godz. 10:00 – 15:00.

Czyste powietrze - grafika poglądowa

Informujemy, że Gmina Parczew w ramach rządowego programy Cyfrowa Gmina otrzyma ok. 430 000 zł na cyfryzację jednostek podległych gminie. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu, rozwój e-usług, zakup oprogramowania. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy w Gminie i w podległych placówkach. 

Więcej informacji na temat programu Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Cyfrowa Gmina Parczew - grafika poglądowa