Burmistrz Parczewa zaprasza wszystkich mieszkańców na konferencję poświęconą rewitalizacji naszego miasta. Podczas otwartego spotkania przedstawione zostaną działania i inwestycje zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023. Ponadto, mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z planowanymi inwestycjami na dalszą rewitalizację miasta w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030.
Konferencja odbędzie się 28 lutego 2024 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 10.00.

Zapraszamy!

plakat rewitalizacja

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów i usług.
Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.

Ulotka informacyjna - plik pdf

KOWR LOGO

Pawłowi Kędrackiemu, Burmistrzowi Parczewa, składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci ojca. Rodzinę, bliskich i znajomych również prosimy o przyjęcie naszych, szczerych kondolencji.

Przewodniczący wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Parczewie
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Parczewie

klepsydra Henryk Kędracki

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.
Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w terminie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA ULOTKA - plik pdf

KOWR LOGO

Informuję, że w dniu 22.02.2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej (materiały na stronie BIP) Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej www.parczew.com Wspólne posiedzenie Komisji 22.02.2024 - godz. 9:00 - sala konferencyjna

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 22Luty