Jelonek Zgodnie  z wcześniejszymi zapowiedziami od dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z naszej oferty KSR „JELONEK” .

Niezmiernie nam miło poinformować iż od dnia 19.07.br. wszyscy chętni mogą na nowo korzystać z naszej pełnej oferty: z basenu sportowego z jednym, wypłyconym torem, basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi: przeciwprądem, gejzerem, masarzerem, biczem wodnym, ponadto ze zjeżdżalni wodnej oraz jakuzzi i sauny fińskiej. Te wszystkie atrakcje mamy w cenie biletu. Ponadto zapraszamy do naszej siłowni i sali fitness.

INFORMUJEMY IŻ W MIESIĄCU LIPCU (od 19.07.br) KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY JELONEK BĘDZIE CZYNNY CODZIENNIE OD GODZ. 10.00 do 22.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Publikacja2Informujemy, że Gmina Parczew podjęła współpracę z Fundacją Akademia Umiejętności w sprawie możliwości otwarcia żłobka na terenie miasta Parczewa. Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu planowane jest otwarcie żłobka od września 2019 roku przy ul. Nadwalnej. Pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie będzie bezpłatne przez okres 2 lat trwania projektu.

Więcej informacji można pozyskać na stronach iternetowych oraz pod nr telefonów 

https://www.facebook.com/Akademia-Malucha-Parczew-2356534224439709/?modal=admin_todo_tour  

OGŁOSZENIE
Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy ul. Przemysłowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń
i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi          - 155 000,00 zł;

- wadium wynosi                                            -   10 850,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dni Parczewa

Zapraszamy na Dni Parczewa. 16-17 Lipiec 2019 roku plac przy PDK, 21 lipiec 2019 roku stadion MOSiR. Szczególy na plakacie.

 

zEabw1CrAkcja informacyjna dotycząca postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania.

Zalącznik:

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa