1. Przebudowa drogi gminnej nr 103855L w miejscowości Buradów, gmina Parczew

 W lipcu 2021r. rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 103855L w Buradowie. Wartość robót budowlanych wynosi 956 666,60zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 478 333,00zł. Termin zakończeni pra to październik 2021r.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1284m wraz z budową kanału technologicznego, poboczami z tłucznia oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

IMG 20211221 131901p


2. Przebudowa drogi gminnej nr 103751L w miejscowości Przewłoka, gmina Parczew

W lipcu 2021r. rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 103751L w Przewłoce. Wartość robót budowlanych wynosi 461 162,69zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 230 581,00zł. Termin zakończeni pra to listopad 2021r.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 805m wraz z budową kanału technologicznego, poboczami z tłucznia oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

IMG 20211221 140304p