LGD logo - grafika poglądowaLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2023 – 2027.

W programie:
 Przedstawienie założeń inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania PROW 2023-2027
 Prezentacja potencjalnych zakresów wsparcia
 Zdefiniowanie problemów i potrzeb mieszkańców
 Kierunki rozwoju i założenia nowej strategii

Termin: 19.10.2022 r., godz. 9:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

EFR LOGA - grafika poglądowa

 

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Gminy Parczew. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełnia parametry mikrobiologiczne, chemiczne i wskaźnikowe.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - plik pdf

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo - grafika poglądowa

Naszą intencją jest wsparcie i umożliwienie rolnikom z Naszego województwa ogłoszenia i rozreklamowania sprzedaży własnych produktów.
Jest to również atrakcyjna forma dotarcia kupujących do poszukiwanych produktów z pominięciem pośredników.

Więcej informacji na www.lubelskiebazarek.pl

e bazarek - grafika poglądowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuję, że od 01.09.2022 r. obowiązuje nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Parczew, na okres 3 lat.

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę i za odprowadzenie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych netto - plik pdf

ZUK Parczew - logo - grafika poglądowa

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Gminy Parczew. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełnia parametry mikrobiologiczne, chemiczne i wskaźnikowe.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - plik pdf

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo - grafika poglądowa