wypalanie trawyUstawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieuzytków,rowów, pasów przydrożnych,trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od lasów.

 

Załącznik:

Ulotka

PSPKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie informuje, że przeprowadzona analiza zdarzeń na terenie województwa lubelskiego wykazała znaczny wzrost występowania pożarów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w wyniku, których nastąpił zgon użytkowników. Tylko na terenie powiatu parczewskiego od 1 stycznia br. odnotowano 20 pożarów obiektów mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosła jedna osoba.

W załączeniu informacje prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa w naszych mieszkaniach, które mają na celu wzrost świadomości społecznej i zminimalizowanie wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń.

Załącznik:

Informacje prewencyjne

ukeInformacja o uruchomieniu Atlasu szerokopasmowego dostępu do Internetu. Narzedzie jest dostępne na stronie https://mapbook.uke.gov.pl/

Załącznik:

Pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Parczew:


 Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 45, 00 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

 Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 42, 85 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Więcej informacji