Parczewski MOSiR wzbogacił się o kolejny obiekt turystyczno - rekreacyjny. Z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew wybudowano ogólnodostępną wiatę, aby służyła wszystkim mieszkańcom jako miejsce spotkań, organizacji imprez integracyjnych czy pikników rodzinnych. Powstały kompleks może być również punktem przystankowym do wykorzystania w turystyce np. rowerowej. Dzięki dogodnej lokalizacji turyści mogą tu odpocząć, a następnie wyruszyć w dalszą podróż.

Drewniana wiata ma powierzchnię ok. 40 m2 i jest przykryta dachem wielospadowym, pokrytym gontem bitumicznym, a jej podłoga wyłożona jest kostką brukową. Aby mogła spełniać swoje funkcje wyposażenie stanowią stoły i ławy, oczywiście drewniane. Całość dopełniają tablice: regulaminowa oraz informacyjna.

Koszt wybudowania wiaty wyniósł prawie 52 tys. zł i został w 100% sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Członkowie Stowarzyszenia pozyskali środki na realizację projektu pn.: „Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Parczewie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Aby zrealizować inwestycję Stowarzyszenie otrzymało pełne wsparcie od parczewskiego samorządu w tym pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej oraz nieoprocentowaną pożyczkę na realizację zadania.

Wszystkich turystów i mieszkańców zapraszamy do korzystania z obiektu, również trenujących na boiskach sportowych czy aktywnie wypoczywających na sąsiadujących: skateparku i pumptracku.

Na zdjęciach Burmistrz Parczewa składa podziękowanie przedstawicielom Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew za ich inicjatywy i społeczne zaangażowanie.

Galeria

Wiata - grafika poglądowaWiata - grafika poglądowaWiata - grafika poglądowaWiata - grafika poglądowaWiata - grafika poglądowa

Z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Parczew na terenie MOSiR-u powstał plac zabaw dla najmłodszych dzieci. W jego skład wchodzą: duże urządzenie zabawowe (składające się z 2 wież, 2 ślizgów ze stali nierdzewnej, 2 wejść po drabince, wejścia „koci grzbiet”, pomostu stałego, rury strażackiej oraz zabezpieczeń typu: liczydło, kółko i krzyżyk, okno, bulaj), 2 bujaki, huśtawka podwójna z siedziskami, piaskownica zamykana oraz mała architektura (ławki, tablice: regulaminowa i informacyjna, kosze na odpady i tablica edukacyjna).

Place zabaw pełnią wiele funkcji w rozwoju dzieci m.in.: ogólnorozwojową, rekreacją, sportową, czy edukacyjną, Zdajemy sobie sprawę z faktu, że świadomość dbania o nasze środowisko naturalne należy rozwijać już od najmłodszych. Z tego powodu dodany został jeszcze tutaj element ekoedukacji w postaci zamontowania dużych, a więc bardzo dobrze widocznych, koszy do segregacji odpadów. W celu kształtowania u dzieci postaw proekologicznych i wiedzy o segregacji śmieci zamontowana została również tablica edukacyjna z graficzną informacją o potrzebie sortowania tego co już jest nam niepotrzebne.

Koszt wykonania inwestycji wyniósł prawie 40 tys. zł i został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Aby zrealizować przedsięwzięcie członkowie Stowarzyszenia pozyskali środki unijne na realizację projektu pn.: „Budowa placu zabaw w Parczewie” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Aby zrealizować inwestycję Stowarzyszenie otrzymało pełne wsparcie od parczewskiego samorządu w tym pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej oraz nieoprocentowaną pożyczkę na realizację zadania.

Galeria

Plac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowaPlac zabaw - grafika poglądowa

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego został opublikowany Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne ... Komisja do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego rekomendowała udzielenie wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce jako wsparcie bezzwrotne, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z powiatu parczewskiego wsparcie otrzymają gminy: Jabłoń i Parczew.

Gmina Parczew otrzymała 90% (1.350 mln zł ) kosztów przebudowy, ponad 2 km, drogi gminnej w miejscowości Komarne polegającej na wyrównaniu istniejącej nawierzchni oraz wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi tłuczniem kamiennym i nawierzchnią bitumiczną. Droga zostanie też poszerzona do szer. 5m i oznakowana.

Nie trzeba wymieniać zalet nowej drogi dla mieszkańców Komarnego, ale cieszymy się, że dzięki niej szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej dojadą do swoich domów, do szkoły, do pracy jak i załatwią codzienne sprawy.

Wycinek z listy konkursowej

Nieodpłatna pomoc prawna - grafika poglądowaSzanowni Państwo,
od dnia 4 stycznia 2021 r. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (poczekalnia wyłączona z użytku, obowiązek zakrywania ust i nosa przez interesanta, płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu) jest prowadzona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, w punkcie przy ul. Kościelnej 32 w Parczewie, według poniższego harmonogramu.

Jednocześnie należy podkreślić, że od dnia 14 czerwca 2021 r. stacjonarne dyżury radcy prawnego z ramienia FUNDACJI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO zostają przywrócone w Milanowie, Podedwórzu, Sosnowicy, Dębowej Kłodzie i Siemieniu, według poniższego harmonogramu.

Harmonogram

Stowarzyszenie Piskorzanka serdecznie zaprasza do korzystania z nowej wiaty turystycznej w Jasionce.
Drewniana altana znajduje się na boisku przy dawnej szkole podstawowej, która obecnie pełni funkcje świetlicy wiejskiej. Wiata wyposażona jest w stoły i ławy dzięki czemu można organizować tu pikniki lub po prostu odpocząć.
Obiekt sfinansowany został w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, PROW na lata 2014–2020.
To dzięki pożyczce udzielonej z budżetu Gminy Parczew możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy
Stowarzyszenie Piskorzanka z Jasionki

wiata w Jasionce - grafika poglądowa