Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, pok. Nr 37, tel. 83 355 11 69 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Wszelkie druki dostępne są również na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Przewodnik/Krok pop kroku.

Zapraszamy do współpracy

Grafika poglądowa

Trwa nabór na rachmistrza spisowego.
Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji.
Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: spis.gov.pl

Grafika poglądowa

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki 0,23% w skali roku:

- Pożyczka mała: od 10 000 zł do 250 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 założeniem nowego zakładu lub
 zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, a ponadto kapitał obrotowy i koszty bieżącej działalności przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
 stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK
(np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej
np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie w regionie a także stanowić realne wsparcie w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:
Pożyczka mała:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/

Zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Muda tel. 81 710 46 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Jung tel. 81 710 46 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grafika poglądowa

WykrzyknikSzanowni Państwo!
BIURO PROJEKTÓW EFS rozpoczyna realizację projektu pn. „Nowy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy wśród 70 osób: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracujących lub zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe dobrane indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Ulotka "Nowy start"