foto spotkanie konsultacyjne 23.02.23r na pierwszym planie Burmistrz Parczewa i uczestnicy spotkaniaPrzedstawiamy Państwu informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących wizji czyli obrazu przyszłości dla obszaru rewitalizacji Gminy Parczew. Spotkanie odbyło się w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 – 2030.

 

Załączniki:

Informacja podsumowująca przebieg spotkania dotyczącego stworzenia wizji - plik pdf

Lista obecności - plik pdf

plakat  a3 chelmJeżeli chcesz zostać żołnierzem to jest właśnie informacja dla Ciebie, a więcej tu: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/

iPFRON+Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Nowa edycja programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę". Do wzięcia jest łącznie 50 mln zł na wycieczki szkolne, a w pierwszej kolejności mogą zgłaszać się wyłącznie szkoły, które jeszcze nie skorzystały z programu. Wnioski można składać od 6 marca br. od godz. 10, do wyczerpania środków finansowych.
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane wycieczki co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę. Uwzględnić w kosztach można wydatki na:
- koszty przejazdu,
- bilety wstępu,
- usługę przewodnicką,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- ubezpieczenie uczestników.
Dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:
- jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
- dwudniowe – do kwoty 10 tys.,
- trzydniowe – do kwoty 15 tys.
Więcej tu:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

poznaj Polskę logo

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom XI edycji biegów Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz pierwszy gospodarzem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie ale biegi odbyły się tradycyjnie już na dystansach 750 m, 1963 oraz 5000. Każdy uczestnik, który przekroczył linię mety otrzymał pamiątkowy medal. Jak co roku, miło nam było powitać na biegu całe rodziny oraz teamy firmowe, wśród których najliczniejsza była drużyna Elpar sp. z o.o.

Najlepsi na poszczególnych dystansach:

Dystans 750:
Mężczyźni: 1. Szymon Zając, 2. Bartłomiej Butrym, 3. Błażej Pajdosz
Kobiety: 1. Małgorzata Zelent, 2. Julia Tokarzewska, 3. Nikola Kalinowska

Dystans 1963:
Mężczyźni: 1. Jakub Pajdosz, 2. Kamil Zarczuk, 3. Oliwier Białek
Kobiety: 1. Natalia Krupska, 2. Nikola Nikoniuk, 3. Joanna Kosowska

Dystans 5000:
Mężczyźni: 1. Konrad Syryjczyk, 2. Jarosław Surowiec, 3. Paweł Samorański
Kobiety: 1. Grażyna Głowacka, 2. Zuzanna Kochan, 3. Magdalena Czechowska

Po biegach wszyscy mogli się wzmocnić gorącą herbatą i pożywną zupą przygotowaną przez Panie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie oaz wysłuchać koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Wodę dla uczestników zapewnił nasz lokalny sponsor: Zakład Usług Komunalnych w Parczewie.

Serdecznie dziękujemy druhom OSP Koczergi, OSP Jasionka oraz OSP Laski, za pomoc i wsparcie w organizacji imprezy. Szczególne ciepłe podziękowania składamy natomiast wolontariuszom z Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie oraz ich opiekunom. Za współorganizację imprezy i sędziowanie dziękujemy pracownikom MOSiR w Parczewie.

medale Tropem Wilczym 2023