logo krus

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie. W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi*.

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:
- portal eKRUS.gov.pl,
- wrzutnię na dokumenty,
- profil zaufany e-PUAP,
- telefon nr 083 3543241 ,
- pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty. 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

*Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.

szkoła

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym również, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub przedszkola do którego uczęszcza dziecko.

bądźwidoczny banner główny.pngSzanowni Państwo!

Z początkiem lipca ruszyła ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w aktywności w środowisku internetowym.

Organizatorem tej akcji jest Agencja marketingowa NPROFIT. Od dziesięciu lat specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron internetowych oraz reklamie internetowej a naszym partnerem w ramach prowadzonej inicjatywy jest poznańska uczelnia Collegium Da Vinci.

Przed nami już ostatnie webinarium dla przedsiębiorców. Tym razem odniesiemy się do e-commerce. Szkolenie kierowane jest przedsiębiorców, którzy już działają w branży, jak i tych dopiero planujących założyć własny sklep internetowy. W trakcie powiemy o reklamie sklepów i wspomnimy o najczęściej popełnianych błędach oraz sposobach ich uniknięcia.

Webinarium poprowadzi Beniamin Mrówczyński - szef działu reklamy Agencji NPROFIT, który zrealizował już szkolenie online poświęcone Google Ads. Można je znaleźć na naszym kanale:

https://www.youtube.com/watch?v=o1q_Shwtxeg

Kampanię kierujemy głównie do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy znaleźli się w niestabilnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Zapraszamy gorąco na nasz blog, który uznawany jest jeden z najlepszych w branży. Można tutaj znaleźć wiele ciekawych artykułów poświęconych zarówno reklamie, jak i pozycjonowaniu. Sami przekonacie się Państwo, że warto poinformować lokalnych przedsiębiorców do wzięcia udziału w naszym webinarium.

Będziemy wdzięczni za publikację na stronie Państwa informacji o webinarium i poinformowaniu firm działających na teranie Państwa gminy. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/8730iDtVk.

Ponownie rzeczowo z poszanowaniem czasu naszych uczestników przybliżymy najważniejsze kwestie dotyczące widoczności w Internecie.

W ramach kampanii nasza Agencja opublikowała dla przedsiębiorców również dwa poradniki. Pierwszy podejmuje kwestię pozycjonowania, natomiast drugi dotyczy reklamy. Można je bezpłatnie pobrać z naszej strony:

Część I

Część II

W grudniu udostępnimy jeszcze trzecią cześć, która podobnie jak webinarium poświęcone będzie e-commerce.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i czas poświęcony na działania na rzecz innych przedsiębiorstw spotka się z Państwa życzliwością. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, pozostaję do dyspozycji.

Ostatnie webinarium

 

Z poważaniem

Anna Rumocka

PR Manager | NPROFIT

+48 696 415 186

Kościańska 39, 60-112 Poznań

nprofit.net e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BURMISTRZ PARCZEWA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728, z późn. zm.) ogłasza się dodatkowy nabór na dwóch rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Parczew.
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Parczew
3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie z części teoretycznej
i praktycznej on line, zakończone egzaminem e/m learning. Część teoretyczna będzie obejmowała: metodologię, organizację, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochronę danych osobowych i popularyzację, zaś część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach służących do zbierania danych.
2) rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
• po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
• po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.
4) wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się iloczyn stawki:
• 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
• 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

III. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie,
2) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3) klauzulę informacyjną.

IV. Termin składania ofert: niezwłocznie

V. Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
sekretariat (pok. nr 8, I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o szkoleniu kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 355-12-27.

Załączniki:

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

 

Burmistrz Parczewa
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kędracki

infografika na stronę internetową PSR2020

logo luw2Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Pasek 1 0

Pełna treść ogłoszenie znajduje sie pod linliem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznejdo-szpitala-tymczasowego