1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich, zw. w szczególności z:
- prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
- prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września.

Warto się pośpieszyć, bo pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Publikujemy prezentację programu, a więcej tu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich?fbclid=IwAR1ZwcIm2v1slbeRwfH0vAN-aJiw2irhDyhps3W2gj4exA2jvrMLITJ_jTw

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk - grafika poglądowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zajmuje się realizacją programu pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Lubelskiego

Budżet przeznaczony na realizację w 2022 r. wynosi 363 000 zł w tym 278 000 zł dotacja celowa budżetu państwa, 85 000 zł wkład własny gminy.

Posiłek w domu i szkole - grafika poglądowa

Informacja o możliwości składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Gmina Parczew, informuje, że od dnia 28 marca 2022 r. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wzór wniosku oraz wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608) dostępne są do pobrania w załączeniu poniżej oraz w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami podpisane przez właściciela budynku można składać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 (I piętro, pok. 107) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 355 12 32.

Ważne!!!
Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia należy zgłosić się do rejestru bazy lokali prowadzonego przez Gminę Parczew. Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska (II piętro, pok. 213-214) podając: adres pod którym przyjmowani są uchodźcy z Ukrainy/liczba przebywających osób/przekrój osobowy (np. matka+ liczba dzieci).

Załączniki:

Wniosek - plik pdf

Karta osoby przyjętej - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Herb Parczewa - grafika poglądowa

PARP logo - GRAFIKA POGLĄDOWASzanowni Państwo,

Jako firma FORCONCEPT realizujemy projekt „Nowy Start” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt ma celu wsparcie biznesowo-prawne małych firm.

Zdajemy sobie sprawę, że trudna sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 jak również zmiany wprowadzone przez Polski ład, jak i podwyżki cen, dotknęły bardzo mocno przedsiębiorców w wielu płaszczyznach. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji do przedsiębiorców, którzy mieli przerwę w działaniu i chcą wystartować ponownie lub już to zrobili.

W ramach projektu przedsiębiorcy uzyskują 100% dofinansowania na:

• Szkolenia biznesowe 24- 80h oraz
• Pakiet doradztwa indywidualnego w wymiarze 20-25h na osobę

Do bezpłatnego udziału w projekcie kwalifikują się firmy, które:

• w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie,
w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie prawnika, księgowego, agencji reklamowej, specjalistów z obszaru pozyskiwania klientów i sprzedaży, zarządzania i pozyskiwania funduszy.

Dzięki czemu uzyskują konkretne efekty w postaci:

• podniesienia zysków (budowa długofalowej strategii firmy)
• zwiększenia liczby klientów (strategia pozyskiwania klientów i finalizowania sprzedaży),
• zabezpieczenia interesów (przygotowanie umów prawnych z kontrahentami)
• zrozumienia nowych przepisów podatkowych (Polski Ład i optymalizacja finansowa),
• budowy strony internetowej i prowadzenia firmowych profili social media (agencja marketingowa),
• pomocy w pozyskaniu dotacji na rozwój (fundusze unijne)

Realizując projekt Nowy Start od początku 2021r. dla dwóch operatorów (POLBI Sp. z o.o. oraz EURO CAPITAL Sp. z o.o.) z sukcesami pomogliśmy rozwinąć działalność wielu firmom na terenie całej Polski.
Program ma charakter publiczny (https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1.

Najbliższe szkolenia odbędą się:

Projekt 3 – dniowy 

Kraków (gr. VII) 08.-10. 04. 2022

Katowice 21-24.05.2022

Projekt 10 – dniowy

Kraków (gr. 13) 07-10.04.2022, 22-24.04.2022, 13-15.05.2022

Rabka Zdrój (gr.14) 29. 04 - 03. 05 2022, 13 - 15. 05. 2022, 28 - 29 .05. 2022


Pozostałe terminy znajdują się na stronie naszej firmy. Zapraszamy do odwiedzin:

https://www.forconcept.pl/projekt-nowy-start-terminy-szkolen/

Szkolenia prowadzimy w całym kraju. Warunkiem organizacji, jest zebranie się grupy 7-9 uczestników. Jeśli w Państwa regionie będą zainteresowani, wykonamy szkolenie w miejscu przez Państwa wskazanym.

Dla uczestników zapewniamy wyżywienie podczas szkolenia i hotel (jeśli szkolenie jest oddalone więcej niż 50 km od miejsca zamieszkania).

Zapraszamy do kontaktu.

Plakat - plik pdf

loga Nowy Start - GRAFIKA POGLĄDOWA

Informujemy, że Gmina Parczew zaprasza dzieci przybyłe z Ukrainy, przebywające na terenie naszej gminy w wieku od 5 do 14 lat na zajęcia opiekuńcze i integracyjne.
Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 9.00 do 12.30 we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w wybranej placówce szkolnej.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

Książki - grafika poglądowa