Podatek leśny

Deklaracja - pdf

Deklaracja - doc

Informacja - pdf

Informacja - doc

Dane o nieruchomościach leśnych - pdf

Dane o nieruchomościach leśnych - doc

Dane o zwolnieniach - pdf

Dane o zwolnieniach - doc


Podatek od nieruchomości

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Parczew na 2017 r.

Deklaracja  - pdf

Deklaracja - doc

Informacja - pdf

Informacja - doc

Dane o nieruchomościach - pdf

Dane o nieruchomościach - doc

Dane o zwolnieniach - pdf

Dane o zwolnieniach - doc


Podatek od środków transportowych

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Parczew na 2017 rok.

Deklaracja

Załącznik do deklaracji


Podatek rolny

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

Deklaracja - pdf

Deklaracja - doc

Informacja - pdf

Informacja - doc

Dane o nieruchomościach rolnych - pdf

Dane o nieruchomościach rolnych - doc

Dane o zwolnieniach - pdf

Dane o zwolnieniach - doc


Zwolnienia pomoc regionalna

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną


Opłata za ciepło

Taryfa za ciepło

Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z dostarczaniem ciepła.


Opłaty wodno-kanalizacyjne

Taryfa wodna 2017

Wykaz opłat na wybrane usługi wodno - kanalizacyjne nie ujęte w taryfie opłat za wodę i ścieki.