logo lawp bigInformacja o naborze do Działania 3.5 Bon na doradztwo. Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm.

Maksymalizacja zysków, minimalizowanie kosztów, wydajność i efektywność procesów zachodzących w firmie to tylko niektóre z zagadnień, w ramach których możliwy jest zakup usług doradczych w tym Działaniu. Katalog usług doradczych, jest zbiorem otwartym, stąd każda firma stawiająca na rozwój i poszukująca dedykowanych rozwiązań może starać się o dofinansowanie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączoną informacją o planowanym konkursie, który potrwa od 28.10.2019 r. do 29.11.2019 r. Jednocześnie informujemy, że 5 listopada (wtorek) zaplanowane zostało spotkanie informacyjne dot. zasad aplikowania do Działania 3.5 Bon na doradztwo, szczegółowych informacji o spotkaniu udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego LAWP.

INFORMACJA

LFRLubelska Fundacja Rozwoju jest jedną z instytucji, wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako pośrednik finansowy realizujący projekt, w ramach którego udzielane są pożyczki preferencyjne przedsiębiorcom z województwa lubelskiego.

Działając na rynku już wiele lat (w szczególności w woj. lubelskim, od kilu lat również w małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim), widzimy, że wiedza przedsiębiorców o możliwości pozyskania środków unijnych w formie innej niż dotacje, jest niewielka.

Informacja o projekcie „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, realizowanym w ramach RPO WL 2014-2020 i/lub o projekcie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” i szczegóły dotyczące działalności pożyczkowej LFR i realizowanych przez nas projektów znajdują się na naszej stronie internetowej https://pożyczkaunijna.pl/

logo lawp bigDzięki zwiększonej alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, w tym roku lubelscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, celem opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Niewątpliwie możliwość dofinasowania projektów w ramach Działania 1.2 przyczyni się do wzrostu innowacji wytwarzanych i wdrażanych przez przedsiębiorstwa w regionie.

Informacja