Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie serdecznie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w I Turnieju Tenisa Stołowego o Grand Prix Parczewa w Sezonie 2023/2024. Impreza odbędzie się w dniu 17 grudnia 2023 od godziny 11:00 w sali MOSiRU w Parczewie przy Al. Jana Pawła II 1. Zgłoszenia do zawodów bezpośrednio przed imprezą do godz. 11:00. Cały cykl imprezy składa się z 4 indywidualnych Turniejów Tenisa Stołowego, które są punktowane i wliczane do ogólnej klasyfikacji Grand Prix. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix wliczone zostaną 3 najlepsze wyniki, uzyskane przez każdego zawodnika. Za zajęcie miejsc I-IV w całym cyklu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe, które zostaną wręczone na zakończenie rozgrywek. Dodatkowo za każdy turniej przyznane zostaną pamiątkowe statuetki lub Puchary za miejsca I-IV. Plan rozegrania turniejów przewidziany jest na miesiące grudzień 2023 oraz styczeń i luty 2024. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału i sportowej rywalizacji przy stołach tenisowych. Liczymy na waszą obecność w tej ciekawej imprezie.

Tenis Stołowy Plakat 2023-24

Urząd Miejski w Parczewie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych: zgłoszenie budowy z ustawy Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Parczewskiego a zgłoszenie eksploatacji z ustawy z Prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Parczewa.

Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miejskim. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Parczewa. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie (w zakładce: Dla mieszkańców/ Ochrona środowiska/ Ścieki komunalne) bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pok. nr. 213 . Do rozpoczęcia korzystania z przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Parczewa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

przydomowa oczyszczalnia ścieków - grafika poglądowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie oraz Gmina Parczew zorganizowali w dniu 19 Listopada 2023 w sali MOSiRU przy Al. Jana Pawła II III Edycję Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Parczewa. Impreza miała zasięg regionalny i była skierowana do młodzieży i osób dorosłych w celu aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorzy rozlosowali zawodników do drabinki turniejowej w systemie do dwóch porażek. Rywalizacja była bardzo interesująca i stała na bardzo dobrym poziomie sportowym. Zawodnicy rozgrywali mecze do trzech wygranych setów. Po rozegraniu dwóch serii gier, najlepsi zawodnicy spotkali się w półfinałach. Najpierw Mirosław Korpysz z Paszenek sprawił niespodziankę pokonując Łukasza Litwiniuka z Siedlec 3:2, następnie w drugim półfinale Bartłomiej Niedźwiedź z Lublina pokonał Bartosza Romaniuka z Parczewa 3:0. W finale parczewskiego turnieju Bartłomiej Niedźwiedź z Lublina pokonał w setach 3:1 Mirosława Korpysza z Paszenek. W meczu o 3 miejsce w imprezie Łukasz Litwiniuk pokonał w trzech setach 3:0 Piotra Rolę z Paszenek. Najlepszych 3 zawodników turnieju nagrodzonych zostało Pucharami Burmistrza Parczewa oraz upominkami rzeczowymi. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Parczewa za wsparcie imprezy oraz dla Pana Grzegorza Kazanowskiego z referatu inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Parczewie i organizatorów Parczewskiego MOSiRu za pomoc i sprawne przeprowadzenie imprezy.

Węcej informacji na stronie MOSiR-u - przekierowanie na stronę

Turniej tenisa stołowego 19.11.2023 plakat

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Parczew, którzy gromadzą nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, aby w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. złożyli zgłoszenia z aktualnymi danymi dot. w/w instalacji.
Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Dla mieszkańców/ ochrona środowiska/ ścieki komunalne.
Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego .
Jednocześnie informujemy, że znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. Burmistrz został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:
- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać regularność dokonywanych odbiorów.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych na terenie gminy Parczew.
Wykaz firm posiadających zezwolenie dostępny jest w zakładce Dla mieszkańców/ ochrona środowiska/ ścieki komunalne.
Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na pół roku.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

kontrole

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Przewłoki. Burmistrz Parczewa podpisał z Wojewodą Lubelskim Umowę na dofinansowanie budowy, prawie 2 km, drogi „Zamoszczany” w Przewłoce. Pozyskana kwota ponad 2 mln zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 60% wartości całej inwestycji.
Prace, których termin wykonania to jesień 2024 roku obejmują m.in.:
- wykonanie koryta drogi wraz z utwardzeniem poboczy;
- budowę, przebudowę i zabezpieczenie przepustów;
- wykonanie stabilizacji i właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Mamy nadzieję, że zmodernizowana droga poprawi znacząco jakość i komfort życia mieszkańców, bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych oraz polepszy, nie tylko lokalną komunikację, ponieważ łączy dwie ważne drogi: wojewódzką 815 (Biała Podlaska, Lublin) i dawniej również wojewódzką, a dzisiaj powiatową (do Włodawy i w kierunku jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego).

podpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłoceZaznaczona droga na mapie