IMG 20240412 1025121 min Nadleśnictwo Parczew w ramach akcji #sadziMy rozdaje sadzonki drzew leśnych mieszkańcom Parczewa. Namiot promocyjny znajdziecie Państwo na Placu Wolności w dn. 12.04.2024 r. w godz. 9.00 - 15.00 (lub do ostatniej sadzonki).

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał umowę na budowę ulicy Polnej z firmą STRABAG Polska.

W ramach rozwoju strefy przemysłowej - Parczew Polna, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne został wybrany wykonawca przebudowy ul. Polnej, od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej. To firma STRABAG Polska. Zakres inwestycji, której zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku, to m.in.:
- rozbiórka i budowa nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o dł. 1,7 km,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
- budowa miejsc postojowych,
- wykonanie poboczy, zjazdów, przepustów oraz oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanału technologicznego.

To bardzo dobra wiadomość dla naszych przedsiębiorców, bo połączenie ul. Polnej poprzez ul. Przemysłową z drogą wojewódzką 813 i stacją kolejową daje impuls do dalszych inwestycji w naszej strefie przemysłowej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Oprócz wsparcia rozwoju gospodarczego Parczewa to także nowa jakość dla naszych mieszkańców oraz pracowników i klientów zlokalizowanych tu licznie firm.

Podpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy Polnej

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć wielkiego Polaka, ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci.

19 lat temu, 2 kwietnia, zmarł Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, wykładowca i profesor KUL, filozof, poeta, święty Kościoła Katolickiego.

W okresie 27 letniego pontyfikatu Jana Pawła II w Polsce dokonała się transformacja ustrojowa, a papież Polak często zajmował jednoznaczne stanowisko potępiające ustrój i ówczesne, komunistyczne władze. Polacy znajdowali w jego słowach ukojenie i motywację do działania w tych trudnych czasach.

W dniu dzisiejszym wspominamy osobę Jana Pawła II, którego postawa i działalność miała ogromne znaczenie dla wielu Polaków, ale też pozostaje ceniona w różnych zakątkach współczesnego świata.

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierciPaweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierciPaweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał z Tomaszem Kanakiem, Wójtem Gminy Siemień, porozumienie o współpracy w celu utworzenia klastra energetycznego umożliwiającego rozwój lokalnych, odnawialnych źródeł energii.

Cieszymy się niezmiernie, że złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek pn. „Społeczność energetyczna na obszarze gmin Parczew i Siemień” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektu, czyli powstanie klastra energetycznego pozwoli nam na pozyskanie środków na dalszy jego rozwój. W kolejnym etapie opracujemy dokumentacje inwestycyjne (np. techniczne, przetargowe, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje związane z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych) na budowę źródeł wytwarzania czystej energii i tworzenie infrastruktury jej magazynowania.
Korzyści z powstania klastra to rozwój naszych, lokalnych OZE i nasz wkład w polską transformację energetyczną, a dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych po prostu tańsza, zielona energia.

oze plakat

Informujemy, że 25 marca br. o godz. 12%, ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu.Klub 2024. Na tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 98,5 mln zł, nabór wniosków trwa do 30.04.2024 r. do godziny 23:59:59;
Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem
Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.
Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia, należy pamiętać, że głównym celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych.
Uwaga!!! W edycji 2024 Rządowego Programu Klub Minister Sportu i Turystyki 7 marca 2024 roku
dokonał kilku istotnych zmian, m. in. została zwiększona kwota wsparcia w przypadku klubów
jednosekcyjnych wzrośnie z 10 do 12 tys. zł, a w przypadku klubów wielosekcyjnych - z 15 do 17 tys. zł.
Proszę o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem zadania — zakładka
„Regulamin”, w którym zawarte zostały wszystkie zmiany zasad uczestnictwa w Programie w edycji
2024.

Osobami koordynującymi Program „Klub - 2024” w naszym województwie są:
1. Janusz Wilczek —tel. 668 437 430
2. Jacek Kłos —tel. 504 414 736
3. Sławomir Lenart —tel. 695 735 077
Więcej informacji dotyczących Programu „Klub — 2024” można uzyskać pod adresem:
https://rzadowyprogramklub.pl/

Rządowy Program KLUB - grafika poglądowa