AKTUALNOŚCI

2020

Burmistrz Parczewa informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej
w Parczewie z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Parczew.

zmiana stawki za odpady 2020

Jednocześnie przypominam, że od dnia 01.01.2020 r. zmianie uległ dotychczasowy numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Parczewie, dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne to:
21 1020 4476 0000 8502 0369 2563 PKO Bank Polski S.A.
Zachęcam do zapoznania się z uchwałami oraz nowymi stawkami.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wzór deklaracji - pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 2 - gmina

Od dnia 01.01.2020 r. zmianie uległ dotychczasowy numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Parczewie, dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne to:
21 1020 4476 0000 8502 0369 2563 PKO Bank Polski S.A.
Proszę o dokonanie zmian w przelewach bankowych, bądź zleceniach stałych.
W razie pytań zadzwoń lub napisz: 83 3551169, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady zielone) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Piwonia 73, w Parczewie i świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczyć niżej wymienione odpady komunalne:
1) Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
2) Odpady zielone,
3) Przeterminowane leki,
4) Chemikalia,
5) Zużyte baterie i akumulatory,
6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) Odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) Zużyte opony,
10) Popiół.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parczew w terminie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

 

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Folia

Folia 1

 


2019

stawki

Deklaracja - pdf

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 2 - gmina

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.


Dane za 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew był Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 96,64 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 4,26 %.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:

• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.

 


Dane za 2017 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 78,18 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 11,28 %.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.
od 01.07.2017r. do 31.12.2017 r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 09.00 do godz. 13.00.


SZANOWNI MIESZKAŃCY
     Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Parczew obowiązuje nowy system segregacji odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19).
     Nowy system gospodarowania odpadami:
1. PAPIER
2. SZKŁO
3. METALE I TWORZYWA SZTYCZNE
4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
5. POPIÓŁ
6. ODPADY ZMIESZANE
     Harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej dostępne są w pok. 38 Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w biurze Zakładu Usług Komunalnych w pok. 11.
     Worki na odpady dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw domowych w terminie do 05.01.2018 r.


     Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.
     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 76,43 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 9,8 %.
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie

od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00.


DEKLARACJE

Druki deklaracji są udostępnione mieszkańcom gminy Parczew w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie - www.parczew.com.

Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, w godzinach 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com zakładka ePUAP.

Wzór deklaracji - pdf


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew 2 - gmina


 

OPŁATY

Bez tytułu


TERMINY OPŁAT

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2017r.
-15 marca, za okres 1 stycznia – 31 marca
-15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
-15 września, za okres 1 lipca – 30 września
-15 listopada, za okres 1 października -31 grudnia

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie, bezpośrednio inkasentowi (wioski) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Parczewie:

nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933 Bank PKO BP I Oddział Parczew.