Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał umowę na budowę ulicy Polnej z firmą STRABAG Polska.

W ramach rozwoju strefy przemysłowej - Parczew Polna, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne został wybrany wykonawca przebudowy ul. Polnej, od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej. To firma STRABAG Polska. Zakres inwestycji, której zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku, to m.in.:
- rozbiórka i budowa nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o dł. 1,7 km,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
- budowa miejsc postojowych,
- wykonanie poboczy, zjazdów, przepustów oraz oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanału technologicznego.

To bardzo dobra wiadomość dla naszych przedsiębiorców, bo połączenie ul. Polnej poprzez ul. Przemysłową z drogą wojewódzką 813 i stacją kolejową daje impuls do dalszych inwestycji w naszej strefie przemysłowej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Oprócz wsparcia rozwoju gospodarczego Parczewa to także nowa jakość dla naszych mieszkańców oraz pracowników i klientów zlokalizowanych tu licznie firm.

Podpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy Polnej