Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Uprzejmie informuję,że Główny Urząd Statystyczny realizuje Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu w ramach działań promocyjnych na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy na terenie,których znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym w2020r.,a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada br. Wszystkie informacje, w tym Regulamin oraz adresy na jakie należy wysłać zgłoszenie, dostępne są: www.spis rolny.gov.pl

Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne. Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród. Są to:

- za zajęcie I miejsca w każdym z 16 województw – 5 komputerów all-in-one, 16 bezprzewodowych myszek, 16 dysków twardych, 16 głośników bluetooth JBL GO2, 16 pendrive 128GB;

- za zajęcie II miejsca w każdym z 16 województw – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 8 bezprzewodowych myszek, 8 dysków twardych, 8 głośników bluetooth JBL GO2, 8 pendrive 128GB;

- za zajęcie III miejsca w każdym z 16 województw – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 4 bezprzewodowe myszki, 4 dyski twarde, 4 głośniki bluetooth JBL GO2, 8 pendrive 128GB;

- za zajęcie IV miejsca w każdym z 16 województw – 7 tabletów, 2 bezprzewodowe myszki, 2 dyski twarde, 2 głośniki bluetooth JBL GO2;

- za zajęcie V miejsca w każdym z 16 województw – 6 tabletów, 1 bezprzewodowa myszka, 1 dysk twardy, 1 głośnik bluetooth JBL GO2.
Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają w każdym województwie po jednej nagrodzie specjalnej.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia 2020 r., a ich list a zostanie opublikowana na stronie www.spis rolny.gov.pl.

Zatem zapraszam serdecznie Państwa do udziału w Konkursie i aktywnego wsparcia statystyki publicznej w promowaniu samospisu wśród użytkowników gospodarstw rolnych. Zachęcam do publikowania informacji o PSR na stronach internetowych i w mediach społecznościowych gminy.

Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie i działania na rzecz promocji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.i zachęcam Wszystkich Państwa do zgłaszania się do udziału w Konkursie.

Załączniki:

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami
Lista urzędów statystycznych
Plakat Konkursu


Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada.
To już ostatnie moment żeby spełnić swój obowiązek.
Zgodnie z ustawą o powszechnym Spisie Rolnym 2020, udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

PSR ZAKOŃCZENIE


Cele spisu rolnego

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat 2010-2020.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. 

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Cele spisu rolnego - pdf


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – ŚCIĄGA DLA ROLNIKA (jakie dane warto wcześniej przygotować, aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu)


Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.
Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.
Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:
1. mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
2. SMS-em na numer 571 506 060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:
https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.


Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:

1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/

2) Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.

Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się rachmistrz.

Rolnicy, z którymi nie skontaktował się do tej pory Rachmistrz proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim w Parczew

(83 355 12 27 lub 83 355 12 24)

celem przekazania numeru kontaktowego.

Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem!

Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające w okresie najbliższych lat!


Szanowni Rolnicy

informuję, że z powodu braku rachmistrzów spisowych na terenie gminy Parczew z użytkownikiem gospodarstwa rolnego kontaktować się będą rachmistrze spisowi z gmin sąsiednich lub rachmistrze z terenu województwa lubelskiego.

Burmistrz Parczewa
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kędracki


BURMISTRZ PARCZEWA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728, z późn. zm.) ogłasza się dodatkowy nabór na dwóch rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Parczew.
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Parczew
3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
3)  niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie z części teoretycznej
i praktycznej on line, zakończone egzaminem e/m learning. Część teoretyczna będzie obejmowała: metodologię, organizację, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochronę danych osobowych i popularyzację, zaś część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach służących do zbierania danych.
2) rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
• po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
• po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.
4) wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się iloczyn stawki:
• 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
• 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

III. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie,
2) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3) klauzulę informacyjną.

IV. Termin składania ofert: niezwłocznie

V. Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
sekretariat (pok. nr 8, I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o szkoleniu kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 355-12-27.

Załączniki:

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

 

Burmistrz Parczewa
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kędracki


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.
Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania. 
Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

/-/ Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego


Informacją o numerach telefonów, jakie wyświetlają się rolnikom, kiedy dzwonią do nich rachmistrze.


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.
Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

/-/ Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego


Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.
Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
• poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
• telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się
rachmistrzowie spisowi:
• telefonicznie - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.
W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.
Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.
Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.

infografika na stronę internetową PSR2020


List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.dostępne jest w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24, 21-200 Parczew,
II piętro, pokój nr 35 w dni robocze w godzinach pracy od 7.30-15.30.
W przypadku chęci samospisu internetowego w ramach bezpłatnego stanowiska komputerowego po godzinach pracy Urzędu Miejskiego proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 83 355-12-27.


Gminny Komisarz Spisowy
w Parczewie
(-) Kędracki Paweł

 

Ulotka str. 1

Ulotka str. 2 

 

WZÓR plakat rachmistrz 3 wersje 2

#liczysięrolnictwo

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
i społecznej na wsi;
• dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
• osobowości prawnej;
• typu własności użytków rolnych;
• produkcji ekologicznej;
• rodzaju użytkowanych gruntów;
• powierzchni zasiewów według upraw;
• powierzchni nawadnianej;
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
• rodzaju budynków gospodarskich;
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa
domowego oraz pracowników najemnych.

(Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).)

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
0,5 ha – dla krzewów owocowych;
0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
0,5 ha – dla chmielu;
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
0,1 ha – dla tytoniu;
5 sztuk – dla bydła ogółem;
20 sztuk– dla świń ogółem;
5 sztuk – dla loch;
20 sztuk – dla owiec ogółem;
20 sztuk – dla kóz ogółem;
100 sztuk – dla drobiu ogółem;
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
20 pni- dla pszczół.
Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:
W gminie pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. 

• Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
• pełnoletnich;
• zamieszkałych w danej gminy;
• posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
• posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
• które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki:
 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Kontakt:

Więcej informacji nt. spisu rolnego na stronie: https://spisrolny.gov.pl

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 48,
20-068 Lublin
tel.: +48 81 533-20-51-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.

„Spiszmy się, jak na rolników przystało!”

Do pobrania:
• Zarządzenie 391/20 Burmistrza Parczewa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Parczewie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.
• Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


 

NABÓR NA RACHMISTRZA TERENOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 R.

BURMISTRZ PARCZEWA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Parczew.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Parczew
3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie z części teoretycznej
i praktycznej, zakończone egzaminem e/m learning. Część teoretyczna będzie obejmowała: metodologię, organizację, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochronę danych osobowych i popularyzację, zaś część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach służących do zbierania danych.
2) rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.
4) wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się iloczyn stawki:
 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

III. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie,
2) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3) klauzulę informacyjną.

IV. Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

V. Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
sekretariat (pok. nr 8, I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 8 lipca 2020 r. w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani telefonicznie o szkoleniu kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 355-12-24

 

Burmistrz Parczewa
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kędracki