XII edycja biegów Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych za nami. W Lasach Parczewskich, w okolicy Jeziora Obradowskiego pobiegło ponad 200 osób. Gratulujemy wszystkim biegaczom!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy: Nadleśnictwu Parczew, MOSiR w Parczewie, OSP Jasionka oraz OSP Koczergi, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie oraz Paniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie, które przygotowały pyszną grochówkę.

Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024Fotorelacja Tropem Wilczym 2024

W dniu 11 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci i młodzież poznają również techniki pożarnicze, organizację ochrony pożarniczej oraz historię i tradycję ruchu strażackiego. Konkurs został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. W grupie I szkół podstawowych reprezentującej przedział klas I-IV udział wzięło 2 uczniów, zaś w grupie II reprezentującej szkoły podstawowe- klasy VI-VIII udział wzięło 4 uczniów.
Opiekunami uczniów przygotowujących do uczestnictwa w konkursie byli: pani Marta Olszewska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz pan Grzegorz Lis - nauczyciel SP Nr 3.
Zgodnie z regulaminem konkursu, do eliminacji miejsko-gminnych weszło po 2 uczniów z każdej Szkoły, w dwóch grupach wiekowych.
Na podstawie regulaminu OTWP komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa przygotowała testy pisemne z zestawem 40 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, jury eliminacji miejsko-gminnych zakwalifikowało do finału eliminacji powiatowych następujących uczestników:
- grupa I (szkoły podstawowe: klasy I-IV): Jedlińska Kinga (25 pkt) i Wrzaszcz Lilianna (21 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie;
- grupa II (szkoły podstawowe: klasa VI-VIII): Szypulski Igor (25 pkt) i Chwedyna Lena Róża (24 pkt) z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Parczewa oraz coś słodkiego.
Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, opiekunom podziękowania za trud przygotowania
do turnieju, a tegorocznym laureatom życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym.

Laureaci konkursu - zdjęcie grupowe

Burmistrz Parczewa, Paweł Kędracki, podpisał umowę na całkowitą modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wykonawcą będzie firma ERES Piotr Szymański, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o zamówienia publiczne. Wartość prac to niespełna 6,5 mln zł, które są dofinansowane prawie w 80% z rządowych środków w ramach programu Polski Ład.

Zakres robót to m.in:
- budowa nowych trybun, a z 8-sektorów 4 będą zadaszone,
- montaż paneli fotowoltaicznych na zadaszeniu trybun,
- automatyczne nawadnianie boiska głównego i treningowych,
- oświetlenie płyty głównej, nowa budka spikerska,
- nowa bieżnia z nawierzchnią z poliuretanową

To całkowicie nową jakość dla zawodników i kibiców MKS Victoria Parczew, a także wszystkich mieszkańców i naszych gości. Termin zakończenia prac to IV kwartał 2024 roku.

Podpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiPodpisanie umowy na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Komunikat Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w związku z ćwiczeniami
pk. STEADFASTDEFENDER-24 i DRAGON-24.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa - prosimy zachować spokój, manewry wojskowe
pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje  umiejętności, sprawdzając, przygotowanie
i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji   przemieszczenia, osiągania   gotowości w  rejonie  wskazanym do wykonywania zadań.
Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych
i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP,   w  obecnym   i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów  wojskowych  w  związku  z  wojskowymi  ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24
i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków  powietrznych, tablic      rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane
przeciwko jakiemukolwiek państwu.

NATO ćwiczenia wojskowe - grafika poglądowa

Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który:

 uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
 prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę

podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).
Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny
Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności

Sprzedawane ziemniaki:
 przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
 przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję

Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39

wiorin logo