Informacja o II edycji testu wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

NSP test dla studentów II edycja - grafika poglądowa1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: :
https://forms.gle/jkSCTHWET8dc9g9a9

2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 15 października 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;
Miejsca od 1 do 10 - powerbank i dysk twardy
Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.
W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Regulamin konkursu

Więcej na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-student/


Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – III EDYCJA

Spisowa wyszukiwanka językowa NSP2021 Grafika poglądowaZnajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/


Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – III EDYCJA

Spisowa krzyżówka językowa NSP2021 Grafika poglądowaPrzeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password).
Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego do Zastępców Wojewódzkich Komisarzy Spisowych (ZWKS) w sprawie zaangażowania wszystkich rachmistrzów w realizację spisu metodą wywiadu bezpośredniego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Spiszmy się - grafika poglądowaPo przeanalizowaniu stanu realizacji spisu powszechnego oraz w związku z koniecznością zapewnienia kompletności spisu, zalecam natychmiastową zmianę trybu realizacji wywiadów spisowych na tryb wywiadu bezpośredniego i zaangażowanie wszystkich rachmistrzów spisowych w realizację spisu tą metodą. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. osiągnięcia kompletności w danej gminie powyżej 90%) oraz w przypadku, oraz gdy rachmistrz został przesunięty do realizacji wywiadów do odległej gminy, dopuszcza się możliwość spisywania w sposób hybrydowy (wywiady bezpośrednie i telefoniczne) - decyzję podejmuje ZWKS.

Czytaj więcej... - pdf

Zasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021


NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

GUS - grafika poglądowaNie czekaj do 30 września!

Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!
Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany:
- samodzielnie przeprowadzić samospis internetowy w aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl,
- przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym.

PODCZAS SPISU ZAPEWNIAMY CI PAKIET GWARANCJI

Więcej informacji - pdf


Instrukcja logowania do samospisu za pomocą PESEL

Instrukcja logowania do samospisu - pdf


Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę - grafika poglądowaWystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe! Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.’
Strona konkursowa: https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/

Na czym będzie polegało zadanie konkursowe? - więcej informacji ...


Komunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w sprawie realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów spisowych do realizacji spisu w terenie metodą wywiadu bezpośredniego, zezwalam na realizację przez rachmistrzów spisowych z województwa lubelskiego spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych, od dnia 23.06.2021 r.
Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów spisowych do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021”. Rachmistrze mogą przystąpić do wywiadów bezpośrednich po potwierdzeniu na platformie e-learning zapoznania się z ww. Zasadami.

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
dr Krzysztof Markowski


Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

rachmistrzowie wychodzą w teren - grafika poglądowaSzanowni Państwo,

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

1. poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
2. poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Kod na loterię można zarejestrować na stronie loterii do dnia 7 lipca br. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.


Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?

Obowiązek spisu w NSP - grafika poglądowaSzanowni Państwo
Informuję, że na stronach internetowych poświęconych Narodowemu Spisowi Powszechnemu została dziś opublikowana ważna informacja dotycząca NSP „Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?”.

Poniżej linki do tej informacji:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html

https://spis.gov.pl/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy/.

Ponadto na kontach Głównego Urzędu Statystycznego w mediach społecznościowych zamieszczono wpisy odsyłające do informacji na stronie NSP:
https://twitter.com/GUS_STAT/status/1405842797018615810
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/posts/177405911060250__cft__[0]=AZVgDW7_q1_ToLyMCAO5B5opzlEsAySYFs7YGyh34RkzwQUC2SbS13oq1DlaI43cpv_A7pwOB6VECZY5rSQxjYrhRp-LCPx3ZAD10-CsZp8Sip_gFDODlV5bnHmnY-dUViIZdvR_EzfeyEeo4NB5Q1M1NUqWt3i0rMWwg73_9-8KXA&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.instagram.com/p/CQQmYWOoDii/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6811613540504387584


Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – II EDYCJA

Spisowa krzyżówka językowa NSP2021 Grafika poglądowaPrzeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password).
Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/


Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA

Spisowa wyszukiwanka językowa NSP2021 Grafika poglądowaZnajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/


Informacja Urzędu Statystycznego w Lublinie

Informacja Urząd Statystyczny w LublinieSzanowni Państwo,
Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/ umieszczono następujące informacje:
• Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/
• Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni https://spis.gov.pl/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni/


"Zostań najlepszym rachmistrzem spisowym NSP 2021"

plakat zostań najlepszym rachmistrzem - grafika poglądowaKonkurs dla zewnętrznych rachmistrzów spisowych z terenu woj. lubelskiego

Zadaniem Uczestnika jest osiągnięcie jak największej liczby przeprowadzonych wywiadów z użytkownikami gospodarstw domowych. Liczba przeprowadzonych wywiadów jest określona jako liczba zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w czasie trwania NSP 2021. Podstawą do wyliczeń będzie zestawienie przygotowane przez Wojewódzkie Biuro Spisowe na podstawie danych z aplikacji CORStat zawierające informacje na temat ogólnej liczby wypełnionych poprawnie formularzy elektronicznych w spisie oraz dostarczenie zgłoszenia udziału w konkursie na adres e-mail: mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (załącznik do regulaminu).
Konkurs trwa od 4 maja do 30 września 2021.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody: bluza damska lub męska, powerbank, mysz bezprzewodowa.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rachmistrz - grafika poglądowaRachmistrz spisowy może skontaktować się z Tobą telefonicznie z numerów:
22 828 88 88
lub
22 279 99 99
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować:
dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub na stronie spis.gov.pl

 


SENIORZE, RACHMISTRZOWIE NIE CHODZĄ PO DOMACH!

rachmistrzowie nie chodzą po domach - plakatStowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom prowadzi akcję, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

„Jak bezpiecznie się spisać? Porady dla seniorów” – LIVE Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głosu Seniora i Głównego Urzędu Statystycznego:

https://www.youtube.com/watch?v=BSLhWXxDFVc

Na początku maja 2021 roku do mieszkania 78-letniej seniorki z Łobza (województwo zachodnio-pomorskie) zapukała około 50-letnia kobieta, która podała się za rachmistrza spisowego. Oszustka zmanipulowała seniorkę, aby ta wpuściła ją do mieszkania, prosząc o szklankę wody. Gdy seniorka poszła do kuchni, przestępczyni ukradła pieniądze i uciekła.

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora przypomina, że rachmistrzowie do odwołania nie chodzą po domach w celu przeprowadzenia spisu powszechnego!

Więcej informacji ...


Konkurs NSP Test Student - test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

NSP test dla studentów - grafika poglądowa1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem:
https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy
2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;
Miejsca od 1 do 10 - powerbank i dysk twardy

Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.
Zapraszamy do udział wszystkich studentów.

Regulamin konkursu

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Rosołowska
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel 81 53 327 14


Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza - grafika poglądowaW związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Więcej informacji na https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/


Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

telefon od rachmistrza - grafika poglądowaOd 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Więcej informacji na https://spis.gov.pl/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni/


Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

senior - grafika poglądowa10 porad spisowych dla seniorów
1. Jeśli nie moźesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinie spisową 22 219 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.
2. Chcac skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdz, na jakich zasadach działa punkt spisowy.
3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.
4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na kolejna stronę formularza.
5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców - zwlaszcza dzieci i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameidowane pod Twoim adresem.
6. Osoby pełnoletnie, których nie spisaleś będą mogty zrobić to same. Poinformuj je o tym.
7. Jeśli zostałeś spisany przez wspólmieszkańca (malżonka), nie musisz logować się już do aplikacji spisowej, Twoje dane są już w systemie.
8. Pamiętaj! Jeśli na koncu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.
9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy,
10. Jeśli spisaleś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) albo poprzez Infolinię spisawą, zrealizowaleś tym samym swój obowiązek udzialu w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie.


Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Loteria US Lublin - grafika poglądowaWarunki uczestnictwa: dokonanie samospisu on-line, deklaracja udziału w loterii, zachowanie kodu potwierdzającego samospis, zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej loterii.

Nagrodą główną jest samochód osobowy Toyota Yaris - losowanie 14 lipca 2021 r.
Nagrody I stopnia - 30 kart przedpłaconych o wartości 1000 zł.
Nagrody II stopnia - 60 kart przedpłaconych o wartości 500 zł.

7 maja 2021 r. pierwsze losowanie

loteria.spis.gov.pl


W kwietniu NSP 2021 realizowany będzie wyłącznie przez formy zdalne samospisu:

NSP 2021 - grafika poglądowa- przez internet za pomocą aplikacji spisowej;

- przez telefon dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.

Wywiady bezpośrednie realizowane przez rachmistrzów zostały wstrzymane do odwołania.

 


Konkursy NSP 2021

Konkursy - grafika poglądowaW ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowane są konkursy spisowe. W tym celu utworzona została strona internetowa.

Konkursy NSP US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/


Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Grafika poglądowaInformujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021r. Pamiętaj, zachowaj wiadomość z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.

Strona loterii:

https://loteria.spis.gov.pl/

 


„Liczymy się dla Polski”
Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

GUS - grafika poglądowaOd 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Więcej informacji...


Nowa data zakończenia spisu

GUS grafika poglądowaPrezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  i Mieszkań 2021.

Spis potwa dłużej o 3 miesięce i zakończy się 30 września 2021 r.

 

 

 


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Plakat NSPLiM_2021 - grafika poglądowa

Pamiętaj że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdz na spis.gov.pl i spisz się.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

 

 


„Liczymy się dla Polski”

Spiszmy sięOd 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące - wówczas spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.

Więcej informacji....


Komunikat Centralnego Biura Spisowego,

nabory 300x600px

   Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego


Nabór na rachmistrza

nabory 300x600pxNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2002 r. poz.1486, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Kędracki Paweł - Gminny Komisarz Spisowy w Parczewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r, godz. 24.00.

Więcej informacji ....


Trwa nabór na rachmistrza spisowego.
Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji.
Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: spis.gov.pl

Plakat poglądowy nabór na rachmistrza spisowego