Aplikacja mObywatel cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców: Diia.pl. Jest to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Z uwagi na pojawiające się sygnały o konieczności kontynuacji promocji usługi Diia.pl i Profilu Zaufanego (PZ) zarówno po stronie urzędów jak i osób zainteresowanych Diia.pl, przygotowaliśmy materiały informacyjne, które pozwolą łatwo i szybko zrozumieć czym są Diia.pl i PZ.

Broszura Diia.pl - plik pdf

Broszura profil zaufany (PZ) - plik pdf

Ulotka Diia.pl w języku ukraińskim - plik jpg

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przedstawiamy jej nową, zaktualizowaną wersję.
W aktualnej wersji ulotki uwzględniamy najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Ulotka w języku ukraińskim - plik pdf

Ulotka w języku rosyjskim - plik pdf

Ulotka w języku polskim - plik pdf

Ulotka w języku angielskim - plik pdf

W ramach wsparcia napływających ze wschodu uchodźców – grupa ARC Europe oferuje darmową pomoc drogową na terenie Polski.
BEZPŁATNA POMOC DROGOWA DLA POJAZDÓW Z UKRAINY
Zadzwoń jeśli masz awarię lub wypadek
+48 61 831 98 04
INFOLINIA CZYNNA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ DO 30.04.2022

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy - komunikat w języku polskim - plik pdf

Bezpłatna pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy - komunikat w języku ukraińskim - plik pdf

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

WIĘCEJ INFORMACJI... - aktywny link