SzynobusZnakomita wiadomość dla mieszkańców Gminy Parczew, oraz dla wszystkich pasażerów PKP. Wielomiesięczny lobbing Pawła Kędrackiego, Burmistrza Parczewa, oraz Jerzego Szwaja, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, skłonił decydentów do zwiększenia, jeszcze w tym roku, liczby połączeń kolejowych ze stacji Parczew do Łukowa i Lublina.

Burmistrz Parczewa dziękuje Zarządowi Województwa Lubelskiego za przychylność i wsparcie naszych starań w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Parczewa i regionu.

Publikujemy sieciowe rozkłady jazdy ważne od 10 grudnia 2023.

Rozkład jazdy szynobusówRozkład jazdy szynobusów

Plakat mikołajki 2023W dniu 09.12.2023 dla wszystkich druga godzina gratis. O godzinie 11.00 Agua Baby Swim organizuje gry i zabawy dla dzieci w wieku 3-5 lat. W godzinach 12.00 - 12.30 możliwość wyrobienia karty pływackiej (zapisy na recepcji do 07.12.2023 r. - koszt 25zł).

Serdecznie zapraszamy!

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach informuje, że uzyskała dofinansowanie
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Laskach”. Realizując zadanie jednostka OSP w Laskach zakupiła: 1). Motopompa szlamowa WT 30X z kpl. węży ssawnych i smokiem ssawnym; 2). Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EA 3000 N1; 3). Detektor wielogazowy Altair 4XR Bluetooth MSA; 4). Sprzęt do oświetlenia terenu najaśnica akumulatorowa. PELI TM 9490; 5). Tłumnica teleskopowa gumowa – sztuk 3.

Całkowita wartość zdania 24 000,01 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie - 12 000,00 zł
- własne środki finansowe Gminy Parczew 12 000,01 zł

WFOŚiGW LOGO

Urząd Miejski w Parczewie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych: zgłoszenie budowy z ustawy Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Parczewskiego a zgłoszenie eksploatacji z ustawy z Prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Parczewa.

Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miejskim. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Parczewa. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie (w zakładce: Dla mieszkańców/ Ochrona środowiska/ Ścieki komunalne) bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pok. nr. 213 . Do rozpoczęcia korzystania z przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Parczewa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

przydomowa oczyszczalnia ścieków - grafika poglądowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie oraz Gmina Parczew zorganizowali w dniu 19 Listopada 2023 w sali MOSiRU przy Al. Jana Pawła II III Edycję Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Parczewa. Impreza miała zasięg regionalny i była skierowana do młodzieży i osób dorosłych w celu aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorzy rozlosowali zawodników do drabinki turniejowej w systemie do dwóch porażek. Rywalizacja była bardzo interesująca i stała na bardzo dobrym poziomie sportowym. Zawodnicy rozgrywali mecze do trzech wygranych setów. Po rozegraniu dwóch serii gier, najlepsi zawodnicy spotkali się w półfinałach. Najpierw Mirosław Korpysz z Paszenek sprawił niespodziankę pokonując Łukasza Litwiniuka z Siedlec 3:2, następnie w drugim półfinale Bartłomiej Niedźwiedź z Lublina pokonał Bartosza Romaniuka z Parczewa 3:0. W finale parczewskiego turnieju Bartłomiej Niedźwiedź z Lublina pokonał w setach 3:1 Mirosława Korpysza z Paszenek. W meczu o 3 miejsce w imprezie Łukasz Litwiniuk pokonał w trzech setach 3:0 Piotra Rolę z Paszenek. Najlepszych 3 zawodników turnieju nagrodzonych zostało Pucharami Burmistrza Parczewa oraz upominkami rzeczowymi. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Parczewa za wsparcie imprezy oraz dla Pana Grzegorza Kazanowskiego z referatu inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Parczewie i organizatorów Parczewskiego MOSiRu za pomoc i sprawne przeprowadzenie imprezy.

Węcej informacji na stronie MOSiR-u - przekierowanie na stronę

Turniej tenisa stołowego 19.11.2023 plakat