Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Przewłoki. Burmistrz Parczewa podpisał z Wojewodą Lubelskim Umowę na dofinansowanie budowy, prawie 2 km, drogi „Zamoszczany” w Przewłoce. Pozyskana kwota ponad 2 mln zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi 60% wartości całej inwestycji.
Prace, których termin wykonania to jesień 2024 roku obejmują m.in.:
- wykonanie koryta drogi wraz z utwardzeniem poboczy;
- budowę, przebudowę i zabezpieczenie przepustów;
- wykonanie stabilizacji i właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Mamy nadzieję, że zmodernizowana droga poprawi znacząco jakość i komfort życia mieszkańców, bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych oraz polepszy, nie tylko lokalną komunikację, ponieważ łączy dwie ważne drogi: wojewódzką 815 (Biała Podlaska, Lublin) i dawniej również wojewódzką, a dzisiaj powiatową (do Włodawy i w kierunku jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego).

podpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w Przewłocepodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłoceZaznaczona droga na mapie