Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn.
„My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"
organizowanym dla dzieci ze szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki
zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa,
uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora
rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym
przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Załączniki:

Plakat konkursu - plik pdf

Regulamin konkursu - plik pdf

MRiRW -  plakat II edycji konkursu plastycznego