Ministerstwa Klimatu i Środowiska logoZgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Wniosek wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, II piętro.

Więcej informacji:

na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla