Dnia 24 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Turystyczna Jedynka” współfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4 realizowany przez Uczniowski klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie.

Kwota dofinansowania projektu to 72 305 zł. Wkładem własnym do projektu była praca wolontariuszy. W projekcie wzięło udział 111 uczestników (dzieci i dorośli), którzy uczestniczyli w rajdach rowerowych. Odbyło się 6 rajdów.

Podczas realizacji projektu zakupiono rowery, kaski, bidony i chorągiewki rowerowe. Głównym zakupem była stacja naprawy rowerów, która została zamontowana na placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie. Ze stacji mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Efektem końcowym jest wystawa plenerowa fotografii wykonanych podczas rajdów rowerowych, która stanęła w dniach 25 – 27.11.2022 r. na Placu Wolności w Parczewie, natomiast od dnia 28.11.2022 można ją obejrzeć w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Poniżej znajdują się:
- wyniki ankiety ex post - plik pdf
- dwa spoty promujące piękno ziemi parczewskiej i turystykę rowerową (efekt filmików i zdjęć wykonanych podczas rajdów).
Zachęcamy do obejrzenia spotów wykonanych podczas realizacji projektu.

https://sp1parczew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkulak1_sp1parczew_pl/EVHM5j5-EwRPh2PL48uK3MQBDAM4LpbcF_WsU4ojnw-pgg?e=dbIBM

https://sp1parczew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkulak1_sp1parczew_pl/Ef36B52Pus9MrctR6eNmhfwBfFgccgz9egE_fcBCbFASew?e=PK8jFF

Loga Nowe Fio

Zadanie publiczne „Turystyczna Jedynka” współfinansowane ze środków
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4