foto medalePublikujemy listy osób zakwalifikowanych do udziału w biegach ulicznych, które odbędą się 01 marca 2020 r. w Parczewie.
Wszystkim uczestnikom biegów „Tropem Wilczym” przypominamy, iż odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w dniu 1 marca 2020 r. w godzinach 11.00 – 12.30. Nieodebranie pakietu startowego (koszulka, nr startowy) do godz. 12.30 oznaczało będzie skreślenie z listy uczestników. Numer startowy zostanie przekazany osobie, która zgłosi się do biura zawodów w dniu biegów oraz wypełni dokumenty zgłoszeniowe.
Dekoracje medalami wszystkich uczestników odbędą się bezpośrednio po zakończeniu każdego biegu. Wręczenie trofeów sportowych dla zwycięzców każdego dystansu (trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn) będzie po zakończeniu biegów na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ok. godz. 14.20.

Lista startowa 750m

Lista startowa 1963m

Lista startowa 5000m

attention 23334 1280

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Parczewie organizuje
„KURS CHEMIZACYJNY”
(szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym)

prosimy o zgłaszanie się do
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Parczewie
ul. Lubartowska 4
21-200 Parczew
lub telefonicznie pod numerem
83 354 24 74
605 789 767
Szkolenie odbędzie się
31.03.2020 o godzinie 9.00
w Sali weselne przy ul. Lubartowskiej 6

doradca rolniczy Anna Miszczuk-Zielonka

logo ZOSPW związku z przeprowadzonymi eliminacjami szkolnymi do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” informujemy, że eliminacje gminne odbędą się w dniu 2 marca br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.
W eliminacjach miejsko-gminnych udział wezmą dzieci i młodzież szkolna z następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Parczewie oraz Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce. Zapraszamy laureatów eliminacji szkolnych konkursu wraz z opiekunami do wzięcia udziału.

tenis stoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 16 stycznia 2020 w sali MOSiRU przy Al. Jana Pawła II w Parczewie III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Parczewa w Sezonie 2019/2020. W imprezie wystartowało 19 zawodników. Organizatorzy rozstawili w losowaniu 6 najlepszych zawodników.

Pozostali zawodnicy zostali dolosowani do 32 osobowej drabinki turniejowej. Rozstawieni zawodnicy w pierwszej rundzie mieli wolny los.

Więcej informacji .....

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji attention 23334 1280 (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.