oko luxW dniu: 06.11.2019 w NZOZ „PRO-OMNI” ul. Harcerska 43 w Parczewie w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy Rejestracja pod nr (83)355-13-69 Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł
Zapisy prowadzone będą do dnia 06.11.2019
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX Sp z o.o.

Certyfikat

logo konopieZapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest największym producentem materiału nasiennego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach umów kontraktacji w roku 2020 zapewniamy rolnikom profesjonalne wsparcie i korzystne warunki współpracy.

Załączniki:

Komunikat

Folder

DSC0268727.10.2019r. odbyło się 9 Grand Prix Lubelszczyzny w Brydżu Sportowym w otwartym turnieju par, zorganizowane przez Lubelski Związek Brydża Sportowego wraz ze Stowarzyszeniem ProActiv. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Parczew. Patronat honorowy objął Burmistrz Parczewa.
W rozgrywkach wzięło udział 24 par graczy, którzy przyjechali do naszego miasta z całego województwa. Wśród uczestników byli również zawodnicy z Parczewa. W wyniku turnieju wyłoniono i nagrodzono najlepsze trzy pary. Zawodnicy otrzymali nagrody przygotowane przez organizatorów i sponsorów oraz pamiątkowe pakiety od Gminy Parczew.
Szczegółowe wyniki znajdą Państwo na stronie www.brydz.lublin.pl

IMG 8086Uczniowski Klub Sportowy Jedynka działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie w poniedziałek 21 października zorganizował spotkanie premierowe trzech książeczek dla dzieci pod wspólną nazwą Bajkowy Parczew. Spotkanie nie byłoby tak wyjątkowe gdyby nie fakt, że książeczki są o Parczewie. Powstały trzy niepowtarzalne publikacje dla dzieci, których wspólną cechą jest pokazanie bogactwa historycznego oraz potencjału przyrodniczego i turystycznego ziemi parczewskiej. Bajkowy Parczew – to pomysłowa i oryginalna promocja naszego regionu oraz kreowanie lokalnego patriotyzmu u najmłodszych.

Autorem książeczek jest Jarosław Siek - znakomity pisarz, scenarzysta, autor 100 bajek i komiksów dla dzieci. Podczas spotkania zaprezentował swoje nowe dzieła najmłodszym uczniom oraz składał autografy.

Książeczki wyróżniają się lekkością rymów, poczuciem humoru oraz pięknymi ilustracjami, które wiernie odzwierciedlają parczewskie i okoliczne obiekty architektoniczne oraz bogactwo walorów przyrodniczych naszego regionu. „O lwie, co piękną ziemię parczewską zwiedzał ze swoją świtą królewską”, „Jak parczewianin zdolny Makary sprawił, że Parczew zachwyci Paryż”, „Skąd wziął się jeleń w herbie Parczewa” to tytuły pod którymi kryją się zabawne historie, które rozbudzą wyobraźnie i sprawią, że każdy zechce odwiedzić miejsca tam pokazane. Książeczki przekazane zostaną do bibliotek, przedszkoli i szkół podstawowych tak aby dotarły do jak najszerszego grona dzieci.

Środki na realizację projektu pozyskano z Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, ROW 2014-2020.

IMG 20191021 105802     Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zorganizował konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowaną do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie pod hasłem:

„OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Konferencja odbyła się w dniu 21.10.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w godzinach 10:00 – 14:00.
     Konferencja jest jednym z działań lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC” prowadzonej w 2019 r. przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, wpisująca się
w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Parczew poprzez przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy, podjęcie działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej, podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy. W trakcie trwającej kampanii chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: „Jak właściwie zadziałać, aby zapobiec zjawisku przemocy w rodzinie”?
     Konferencję rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która przywitała uczestników i prelegentów. Następnie głos zabrał Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki przedstawiając rolę Zespołu Interdyscyplinarnego i znaczenie działań podejmowanych przez członków Zespołu w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wagę współpracy wszystkich służb. W trakcie spotkania zaproszeni wykładowcy: adwokat, psycholog, przedstawiciel KPP Parczew, Kurator Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Prokurator – Prokuratury Rejonowej w Parczewie i psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie podkreślili wagę problemu przemocy w rodzinie oraz konieczność jej przeciwdziałania, wskazali uczestnikom możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy. Zwrócono szczególną uwagę na zaniechania w podejmowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co powoduje przyzwolenie na przemoc. Przyzwolenie na przemoc ma negatywny wpływu na sytuację dzieci będących ofiarami przemocy, na ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przekazano ulotki i informatory zawierające adresy instytucji zajmujących się zawodowo pomocą rodzinom i osobom doświadczającym przemocy.
     W trakcie konferencji Burmistrz Parczewa wręczył uczniom nagrody za udział w Profilaktycznym Konkursie Plastycznym, w którym wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Parczew. Międzyprzedszkolny konkurs został zorganizowany przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Agnieszkę Trojanowską. W konkursie międzyprzedszkolnym wyłoniono I miejsce – Aleksander Kalinowski, II miejsce Alicja Wójcik, II miejsce – Urszula Skrzypek. Konkurs międzyszkolny i wystawa prac plastycznych, która została udostępniona w trakcie trwania konferencji zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Dorotę Matuszewską. Laureatami konkursu szkolnego zostali: Maja Rybak, Krystian Kozak, Natalia Maksymowicz, Maja Filipek. Wyróżnienia zdobyli: Dawid Niewiński, Adam Kaliszyk, Karolina Rola, Iga Siłuch, Aleksandra Naumiuk, Julia Kasprowicz.

Zamykając konferencję Przewodniczący Zespołu podziękował uczestnikom za zainteresowanie i zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.