W dniu 21 marca 2024 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie jednostki OSP z terenu Powiatu Parczewskiego podpisały umowy na doposażenie jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach otwartego konkursu ofert.
Głównym celem konkursu jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Łączna kwota dofinansowania jednostek z Gminy Parczew wynosi 50 000,00 zł.

Jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie:
- OSP Jasionka - 10.000,00 zł
- OSP Koczergi - 10.000,00 zł
- OSP Laski - 10.000,00 zł
- OSP Tyśmienica - 10.000,00 zł
- OSP Wierzbówka - 10.000,00 zł

Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

„Zadanie dofinansowane z Budżetu Województwa Lubelskiego”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WL LOGO

IMG 20240412 1025121 min Nadleśnictwo Parczew w ramach akcji #sadziMy rozdaje sadzonki drzew leśnych mieszkańcom Parczewa. Namiot promocyjny znajdziecie Państwo na Placu Wolności w dn. 12.04.2024 r. w godz. 9.00 - 15.00 (lub do ostatniej sadzonki).

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał umowę na budowę ulicy Polnej z firmą STRABAG Polska.

W ramach rozwoju strefy przemysłowej - Parczew Polna, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne został wybrany wykonawca przebudowy ul. Polnej, od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej. To firma STRABAG Polska. Zakres inwestycji, której zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku, to m.in.:
- rozbiórka i budowa nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o dł. 1,7 km,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
- budowa miejsc postojowych,
- wykonanie poboczy, zjazdów, przepustów oraz oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanału technologicznego.

To bardzo dobra wiadomość dla naszych przedsiębiorców, bo połączenie ul. Polnej poprzez ul. Przemysłową z drogą wojewódzką 813 i stacją kolejową daje impuls do dalszych inwestycji w naszej strefie przemysłowej i tworzenia nowych miejsc pracy.

Oprócz wsparcia rozwoju gospodarczego Parczewa to także nowa jakość dla naszych mieszkańców oraz pracowników i klientów zlokalizowanych tu licznie firm.

Podpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy PolnejPodpisanie umowy na remont ulicy Polnej

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć wielkiego Polaka, ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci.

19 lat temu, 2 kwietnia, zmarł Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, wykładowca i profesor KUL, filozof, poeta, święty Kościoła Katolickiego.

W okresie 27 letniego pontyfikatu Jana Pawła II w Polsce dokonała się transformacja ustrojowa, a papież Polak często zajmował jednoznaczne stanowisko potępiające ustrój i ówczesne, komunistyczne władze. Polacy znajdowali w jego słowach ukojenie i motywację do działania w tych trudnych czasach.

W dniu dzisiejszym wspominamy osobę Jana Pawła II, którego postawa i działalność miała ogromne znaczenie dla wielu Polaków, ale też pozostaje ceniona w różnych zakątkach współczesnego świata.

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierciPaweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierciPaweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, uczcił pamięć ojca świętego Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci

Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał z Tomaszem Kanakiem, Wójtem Gminy Siemień, porozumienie o współpracy w celu utworzenia klastra energetycznego umożliwiającego rozwój lokalnych, odnawialnych źródeł energii.

Cieszymy się niezmiernie, że złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek pn. „Społeczność energetyczna na obszarze gmin Parczew i Siemień” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektu, czyli powstanie klastra energetycznego pozwoli nam na pozyskanie środków na dalszy jego rozwój. W kolejnym etapie opracujemy dokumentacje inwestycyjne (np. techniczne, przetargowe, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje związane z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych) na budowę źródeł wytwarzania czystej energii i tworzenie infrastruktury jej magazynowania.
Korzyści z powstania klastra to rozwój naszych, lokalnych OZE i nasz wkład w polską transformację energetyczną, a dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych po prostu tańsza, zielona energia.

oze plakat