IMG 20171220 135155     W dniu dzisiejszym do Gminy Parczew dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju. Zc-Burmistrza Parczewa Michał Bożym przyjął światełko od harcerzy z Sosnowicy. Ogień ten został zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa i jest przekazywany, jako symbol pokoju i znak nadziei dla wszystkich ludzi przed Świętami Bożego Narodzenia.
     Coroczna akcja, organizowana przez skautów i harcerzy na całym świecie pozwala na dotarcie ze światełkiem do wszystkich zakamarków naszego świata. Światło Betlejemskie, które już znajduje się w Urzędzie Miejskim, może trafić również do naszych domów i na stoły wigilijne. Ten symboliczny ogień, od którego będzie można zapalić nasze lampiony udostępniony jest w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie.

IMG 20171220 104649IMG 20171220 104659IMG 20171220 104718

learn 2387228 1920 002     Burmistrz Parczewa wraz ze Skarbnik Gminy 15 grudnia br. w Lublinie podpisali umowę na realizację projektu „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych”. Projekt realizowany będzie w trzech placówkach szkolnych w Gminie Parczew tj. Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce. W ramach projektu szkoły otrzymają nowy sprzęt komputerowy do pracowni ICT oraz nowe pomoce naukowe do pracowni matematyczno-przyrodniczych tj.: mikroskopy, elektroskopy, wiatromierze, globusy, mapy i plansze edukacyjne oraz tablice interaktywne. Łączna wartość zakupu pracowni to 233 866,50 zł . Dla uczniów szkół zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, komputerowe i językowe tj. Mistrzowie kodowania- podstawy programowania, Mali badacze metodą eksperymentu oraz zajęcia z języka angielskiego. Dla uczniów mających trudności w obszarze kompetencji kluczowych prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Projekt zakład również szkolenia dla nauczycieli m.in. z indywidualizacji nauczania, wykorzystania e-podręczników i pedagogiki specjalnej. Wartość projektu to 676 716,50 zł w tym 619 341,50 zł dofinansowania UE oraz 57 375,00 zł wkład własny Gminy Parczew.
      Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Termomodernizacja     Dnia 20 grudnia br. Burmistrz Parczewa wraz z Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew”. Projekt realizowany będzie w 2018 roku. W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie (dawne gimnazjum), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. Wartość całej inwestycji to 2 979 923,88 zł w tym 2 069 469,35 zł dofinansowania UE oraz 910 454,53 zł wkład własny Gminy Parczew. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

pobrane     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że gminy Jabłoń, Milanów oraz Parczew w powiecie parczewskim zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

 

 

Załączniki:

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dot. zasad hodowli oraz przemieszczania

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 lekarz weterynarii logo1     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie, w związku z włączeniem do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) gmin Parczew, Jabłoń oraz Milanów przesyła w załączeniu informację dla hodowców trzody chlewnej dotyczącą zasad hodowli oraz przemieszczania świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Anna Gołacka

Załącznik:

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2017 rokuecyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2017 roku