pobrane     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że gminy Jabłoń, Milanów oraz Parczew w powiecie parczewskim zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

 

 

 

Załączniki:

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dot. zasad hodowli oraz przemieszczania

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 lekarz weterynarii logo1     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie, w związku z włączeniem do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) gmin Parczew, Jabłoń oraz Milanów przesyła w załączeniu informację dla hodowców trzody chlewnej dotyczącą zasad hodowli oraz przemieszczania świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Anna Gołacka

Załącznik:

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2017 rokuecyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 grudnia 2017 roku

PSP     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie przesyła w załączeniu Apel Czad i Ogień Obudź Czujność.

Załączniki:

Plakat
Apel
Prezentacja

Beznazwy 1 3     Urząd Marszałkowski WL opublikował Listę ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

     W związku z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi zbliżającego się okresu zimowego, zamieszczamy aktualną bazę danych placówek noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego.
     Informujemy także o działającym w Lubelskim Urzedzie Wojewódzkim telefonie interwencyjnym 987, na który można zglaszać informacje o zagrożeniu zdrowia i życia mieszkańców woj. lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielajacych pomocy osobom bezdomnym.

Załącznik:

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe woj. lubelskie