sp8     1 września inaugurujemy nowy rok szkolny. Samorząd oraz dyrekcje poszczególnych placówek dokładają wszelkich starań by nauka dzieci odbywała się w jak najlepszych warunkach. Szczególnie imponująco wyglądają pracownie w nowej Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie. Tutaj ukłon dla dyrektora Andrzeja Turowskiego, który włożył ogromy wysiłek i serce, by wszelkiego rodzaju prace adaptacyjne były przeprowadzone na czas. Na uczniów klas 0, 1, 4 czekają nowe pracownie pachnące nowością. Uczniowie rozpoczną naukę w bardzo dobrych warunkach, wkrótce też zmieni się wygląd i otoczenie tej placówki przy ul. Spółdzielczej. Wbrew obawom, czy też opiniom niektórych osób, żaden nauczyciel w naszej gminie, nie stracił pracy w wyniku reformy oświaty- to też warto podkreślić.

s1     Informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Rybackiej "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" Parczew otrzymał dofinansowanie w wys. 300 000 zł na budowę skateparku w naszym mieście. Wartość inwestycji szacujemy na kwotę ok 458 tys. zł. Stosowne środki zabezpieczone zostały w budżecie gminy, tak by w przyszłym roku była możliwa realizacja projektu. Chcemy go zlokalizować na stadionie miejskim. Obiekt ma się komponować z pagórkiem, który jest tam zlokalizowany. Poniżej przedstawiamy wizualizacje obiektu.

ARR     Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) bedzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), ktore od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Osrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz 623).

2m     W dniu 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w Parczewie. Jest to największa umowa na realizację przedsięwzięcia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w naszej Gminie. Zleceniodawcą jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wartość inwestycji to kwota ok 26 000 000 zł.

ASFRegulamin akcji oraz pełna dokumentacja i formularze są dostępne
w Urzedzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 38
oraz na stronie internetowej www.lubelskie.pl

 

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika