20180130 141125 1Z inicjatywy stowarzyszenia „Razem dla Parczewa” w Parczewie przy al. Jana Pawła II / ul. Sienkiewicza oraz ul. Prostej powstają nowe place zabaw z urządzeniami fitness.

Środki na budowę członkowie stowarzyszenia pozyskali z projektu złożonego w konkursie Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (dalej PROW). Pozytywna ocena projektu, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pozwoliła na przyznanie dofinansowania w kwocie prawie 185 tys. zł. Ponieważ w PROW dofinansowanie polega na refundacji poniesionych kosztów, społecznicy zwrócili się z prośbą do Burmistrza Parczewa o pomoc w pozyskaniu środków. Burmistrz stał się orędownikiem pomysłu uzyskania pożyczki z UM Parczew, na którą to zgodę wyrazili Radni Rady Miejskiej podejmując stosowną uchwałę.

W ramach realizacji projektu powstają 2 place rekreacyjno – edukacyjne składające się z urządzeń zabawowych i urządzeń rekreacyjnych - fitness. Nowe place są innowacyjne w stosunku do dotychczas budowanych o tablice informacyjno – edukacyjne i oświetlenie w postaci lamp solarnych. Aktualnie trwają prace wykończeniowe (m.in. ziemne) przed oddaniem do użytkowania przez mieszkańców. Place zabaw będą oczywiście bezpłatne i ogólnodostępne.

20180130 140421 120180130 140459 120180130 140515 120180130 140525 120180130 141127 120180130 141428 120180130 141602 120180130 144511 120180130 145131 120180130 145556 1DSCN8699 1DSCN8709 120180130 141120 120180130 144650 1