Trwają prace nad modernizacją parczewskich ulic i parkingów: Nadwalnej, Kardynała Wyszyńskiego, Żabiej, tzw. drogi serwisowej (od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej) oraz dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II (od strony Bazyliki i od cmentarza). Wykonawca, czyli Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie, planuje zakończenie wszystkich robót jeszcze w tym roku.

Koszt całej inwestycji to prawie 6 mln PLN, a środki Gmina Parczew pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 81 %.

Modernizacja parczewskich ulic i parkingów - grafika poglądowa

Wiosna to czas kwitnienia roślin uprawnych i dzikorosnących oraz związanego z tym procesu
zapylania przez pszczoły i inne owady. W praktyce rolniczej i ogrodniczej jest to okres intensywnych
prac, w tym przeprowadzania przez mieszkańców miast i wsi wielu zabiegów związanych z ochroną
roślin. Należy nadmienić, że stosowanie środków ochrony roślin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Wymaga jednak wiedzy, doświadczenia i ostrożności ze strony osób wykonujących te zabiegi.

Przestrzeganie zasad zawartych w załączonych komunikatach pozwoli rolnikom cieszyć się obfitymi plonami, zaś mieszkańcom regionu umożliwi korzystanie ze zdrowej żywności pozbawionej pozostałości środków ochrony roślin. Ponadto przyczyni się do zapewnienia rozwoju pszczelarstwa w naszym regionie oraz do zachowania biorożnorodności istniejącej na Lubelszczyźnie.


Załączniki:

1. Komunikat - „Chroniąc rośliny - pamiętajmy o pszczołach' - plik pdf
2. Komunikat - „Weryfikacja opryskiwaczy" - plik pdf

Pszczoła

Uwaga ćwiczenia wojskowe

- uważaj na konwoje wojskowe,
- zachowaj bezpieczny odstęp,
- nie zajeżdzaj  drogi pojazdom,
- uważaj na grupu wojska,
- nie wchodz pomiędzy żołnierzy,
- poinformuj bliskich,
- nie bój się uzbrojonych żołnierzy,
- współpracujmy dla zapewnienia bezpieczeństwa,
- pamiętaj to tylko ćwiczenia.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ANAKONDA - grafika poglądowa

Apelujemy o właściwe stosowanie oprysków, tak by nie szkodziły pszczołom! Rolniku / sadowniku / ogrodniku – jeśli chcesz korzystać z zapylającej pracy pszczół i osiągać tym samym wyższe plony – ta informacja jest właśnie dla CIEBIE.

Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy

Pszczelarzy nie trzeba przekonywać, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin, szczególnie insektycydów, są zagrożeniem dla pszczół i innych owadów zapylających. Jak więc stosować środki ochrony roślin, aby ograniczyć do minimum zagrożenie?

Przede wszystkim zabiegi należy wykonywać w godzinach wieczornych i nocnych. Nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty. Ponadto powinno się stosować do opryskiwania wyłącznie środki, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polecamy uwadze „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”, opracowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (dostępny na www.parczew.com). Kodeks ten został opracowany w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB i finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zachęcamy do lektury.

Warto pamiętać, że pszczelarz może zgodnie z przepisami zwrócić się z wnioskiem do rolników o informację o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki (w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg), a stosujący środki ochrony roślin ma obowiązek takiej informacji udzielić. Każdą stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgłaszać należy do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Załącznik:

Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin - plik pdf

pszczoly - grafika poglądowa