Plac WolnościWszystkie projekty, złożone przez Gminę Parczew do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostały pozytywnie ocenione. Otrzymaliśmy 100% wnioskowanych środków, czyli 1 mln zł na renowację parczewskich zabytków. Kwota ta stanowi 98% wartości zaplanowanych prac.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam na remont dachu i docieplenie stropu zabytkowej hali targowej w Parczewie oraz na prace konserwatorskie przy 37-głosowych,Parzew Bazylika zabytkowych organach w parczewskiej Bazylice Mniejszej. Przeprowadzone inwestycje przyczynią się do powstrzymania procesów dalszej destrukcji naszych zabytków i pozwolą na zachowanie ich w dobrym stanie technicznym na kolejne, długie lata. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada przyszłego roku.