W dniu 25 kwietnia 2023r. Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie kwotą 5.000.000,00zł inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody w miejscowościach Tyśmienica i Przewłoka wraz z budową oczyszczalni ścieków dla świetlicy i biblioteki w Przewłoce” .

Cała wartość inwestycji przekracza nieco ponad 6mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2023- projektowanie a w 2024r. wykonanie robót budowlanych. Inwestycja ta jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszego miasta i gminy. Jej realizacja przyczyni się do poprawy jakości wody w wodociągu oraz zwiększenia ilości wody dostępnej w najtrudniejszych (letnich) miesiącach roku.

Zadanie finansowane jest z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zdjęcie z podpisania umowy - grafika poglądowa

Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych.
Nabór zgłoszeń będzie trwał od dnia 20.04.2023 r. do dnia 26.04.2023 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych lub samym odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje oraz druki dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, pok. nr 214, tel. (83) 355-11-69 oraz na stronie internetowej www.parczew.com.
Realizacja zadania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 r. rozpocznie się wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nastąpi do 31 października 2023 r.

Zapraszamy do współpracy

Załączniki:

Oświadczenie DE MINIMIS - plik pdf
Oświadczenie o demontażu zgodnie z przepisami - plik pdf
Oświadczenie o braku sprzeciwu - plik pdf
Wniosek - plik pdf

azbest na palecie

„Trenuj jak żołnierz” to rozszerzona wersja projektu „Trenuj z wojskiem”. W tej odsłonie każdy ochotnik może się zgłosić na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w formule zapoznania z wojskiem i nabycia podstawowych umiejętności wojskowych i obronnych. Ta edycja będzie podzielona na 2 etapy – pierwszy to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią i strzelanie, przetrwanie, walkę wręcz, podstawy musztry, etc. Będzie bezpłatne i maksymalnie praktycznie. Jednostki wojskowe zapewnią wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Będzie to 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Projekt zachowa swój unikalny charakter – będzie otwarty, ochotniczy i nastawiony na dobre doświadczenia. Stawiamy na przyjazność i niewywieranie zbędnej presji. Szkolenie „Trenuj jak żołnierz” będzie się kończyło złożeniem przysięgi i wejściem do rezerwy pasywnej. Naszym celem jest szerokie przeszkolenie środowiska cywilnego oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. To projekt dla wszystkich, którzy chcą zrobić w życiu coś więcej i chcą być współodpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju.

Link odnośnie projektu:

https://tiny.pl/wv7ks

https://tiny.pl/wv85m

Trenuj jak żołnierz - grafika poglądowa

Przedstawiamy krótką relację z uroczystej sesji RM w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego Uruskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. uczniowie Sp nr 1, Sp nr 3, dyrektorzy instytucji budżetowych i samorządowych, mieszkańcy oraz goście: Jerzy Szwaj Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego w Lublinie, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, Janusz Hordejuk Starosta Parczewski, mjr Piotr Pyszczak dowódca 23 Batalionu Lekkiej Piechoty OT w Białej Podlaskiej i in.

Po zapoznaniu zabranych z tematem uroczystości, przez Pawła Kędrackiego Burmistrza Parczewa, Przewodniczący RM zaprosił do wystąpienia prelegentów: dr. hab. Mirosława Szumiło prof. UMCS, reprezentującego Instytut Pamięci Narodowej z wykładem „Zbrodnia Katyńska” oraz regionalistę Stanisława Jadczaka z wykładem „Bazyli Uruski i ofiary Zbrodni Katyńskiej z Ziemi Parczewskiej”. Po przemowach uczniowie z SP nr 1 (pod opieką Anny Szymańskiej) zauroczyli wszystkich bardzo klimatyczną częścią artystyczną.

Po zakończeniu sesji zebrani przeszli pod Pomnik Niepodległości, w którego pobliżu posadzili Katyński Dąb Pamięci poświęcony por. Bazylemu Uruskiemu (Certyfikat nr 05494/07643/WE/2023) i oddali hołd zamordowanemu oficerowi Wojska Polskiego przy dźwięku patriotycznego utworu „Śpij kolego”, zagranego na trąbce przez Julię Grzeszczuk z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Parczewie.

Zapraszamy do zapoznania się z ustawionymi na skwerze (ul. Wojska Polskiego i Mickiewicza) tablicami z infografikami IPN o genezie zbrodni katyńskiej, jej przebiegu oraz fałszowaniu i ukrywaniu prawdy przez władze PRL. Na tablicach zmieściliśmy też bardzo obszerny życiorys Uruskiego, jego zdjęcia jako nauczyciela i strażaka oraz rzecz zupełnie wyjątkową – listy do żony i swoich uczniów, pisane z miejsc internowania (Pawliszczew Bor i Kozielsk) przed zamordowaniem przez Sowietów w Katyniu.

Przedstawiamy teraz kilka zdjęć z naszych uroczystości, a po zmontowaniu udostępnimy nagrany film.

Relacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego UruskiegoRelacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Parczewie poświęconej zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim por. Bazylego Uruskiego

Gmina Parczew podpisała umowę z wykonawcą: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie (wyłonionym oczywiście w postępowaniu o zamówienia publiczne) na modernizację ulic: Nadwalnej, Kardynała Wyszyńskiego, Żabiej i tzw. serwisowej (od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej) oraz dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II.

Zaplanowane prace obejmują wykonanie modernizacji dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II (duży przy parkanie Bazyliki Mniejszej oraz mały przed bramą cmentarza parafialnego) oraz przebudowę:
- konstrukcji jezdni ulic: Nadwalnej i Kard. Wyszyńskiego wraz z chodnikami oraz przebudową kanalizacji deszczowej;
- konstrukcji jezdni i chodnika części ulicy Żabiej (od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej);
- konstrukcji jezdni i chodnika ul. Serwisowej.

Koszt robót to prawie 6 mln PLN, a na całą inwestycję Gmina Parczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 81 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie robót - październik 2023.

podpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcą