W ramach rządowego programu „ Posiłek w domu i w szkole” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie otrzymała dotację w kwocie 80 0000 zł . Przyznane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na poprawę funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej poprzez doposażenie w nowy sprzęt kuchenny i meble do spożywania posiłków. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł.

Posiłek w szkole i w domu logo.png