Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw - plik pdf

Nadzór budowlany logo