LGD logo - grafika poglądowaLokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” zaprasza przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2023 – 2027.

W programie:
 Przedstawienie założeń inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania PROW 2023-2027
 Prezentacja potencjalnych zakresów wsparcia
 Zdefiniowanie problemów i potrzeb mieszkańców
 Kierunki rozwoju i założenia nowej strategii

Termin: 19.10.2022 r., godz. 9:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

EFR LOGA - grafika poglądowa