W Dniu Edukacji Narodowej, wszystkim pracownikom Oświaty- nauczycielom, pracownikom administracji i pomocy, Państwa rodzinom- składam życzenia wielu sił, cierpliwości w pracy ze swoimi uczniami, stabilizacji na polu edukacji jak i finansowym. Równocześnie dziękuję za dotychczasową współpracę oraz wymagającą wiele zaangażowania i poświęcenia służbę, szczególnie w ostatnich latach z Covid'em kiedy należało na nowo "wymyślać" skuteczne przekazywanie wiedzy i kształtować postawy naszych podopiecznych w jakże odmiennych warunkach.
Serdecznie dziękuję!

Dzień Edukacji Narodowej - grafika poglądowa