Dodatek weglowy   Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi.

   Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Co rozumiemy jako gospodarstwo domowe?

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Co należy zrobić aby otrzymać dodatek?

Złożyć prawidłowo wypełniony Wniosek.
W Gminie Parczew wnioski o dodatek węglowy należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Parczew, Ogrodowa 16, tel. 83 354 29 96).
Wzór wniosku jest jednolity dla całej Polski i dostępny tu: https://mops.parczew.com/p,99,dodatek-weglowy i tu https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy oraz na dole strony.

Ważne!

- Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

- Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Bardzo ważne!

- Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać do 30 listopada 2022, bo złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy.

 

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik pdf

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik docx

Klauzula informacyjna "Dodatek węglowy"