Zdjęcie przedszkola nr 2 w Parczewie - grafika poglądowaW dniu 28 lipca 2022 roku Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki wręczył Pani Ewie Olszewskiej akt powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie na okres 5 lat szkolnych tj.: od dnia od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2027 roku.
Pani Ewa Olszewska to pedagog z wieloletnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi.

W związku z objęciem z dniem 1 września 2022 roku nowego stanowiska pracy życzymy udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, oraz satysfakcji w realizacji zawodowych zamierzeń.
Równocześnie z dniem 1 września br. obowiązki dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie przestaje pełnić Pani Agnieszka Trojanowska , której serdecznie dziękujemy za dotychczasową pełną poświęcenia pracę na rzecz naszych dzieci .
Życzymy Jej wszelkiej pomyślności, oraz spełnienia planów na kolejne lata pracy zawodowej.