Gmina Parczew informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Miejskiego w Parczewie w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 12 lipca 2018 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 38 oraz dołączone są do informacji poniżej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. składanym do ARiMR).

W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

Dokumenty do pobrania:
1) Oświadczenie rolnika - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
2) Oświadczenie rolnika o uprawach
3) Oświadczenie rolnika o budynkach
4) Oświadczenie rolnika o sadach
5) Oświadczenie rolnika o startach i ilości zwierząt w gospodarstwi

IMAG0396 CopyW niedzielę grupa miłośników jazdy na rowerze brała udział w „Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Parczew 2018”. Uczestnicy po otrzymaniu pakietu startowego wyruszyli w trasę, odwiedzając po drodze miejsca i symbole z przeszłości , upamiętniające wydarzenia związane z walkami o niepodległość . Rajd zakończył się nad Bobrówką, gdzie uczestnicy przy wspólnym ognisku wysłuchali ciekawych informacji o historii i walorów przyrodniczych tego miejsca.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom rajdu tj. Parczewskiej Grupie Rowerowej, Nadleśnictwu Lasów Parczewskich oraz Powiatowej Komendzie Policji w Parczewie za wsparcie oraz udział w organizacji tego wydarzenia.

art pumptrack plakatMiejski Klub Sportowy „Victoria” w Parczewie zaprasza do korzystania z wybudowanego rowerowego placu zabaw pumptrack w Parczewie. To obiekt sportowo-rekreacyjny, który idealnie łączy wszechstronny trening z zabawą. Jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, profilowanych zakrętów oraz małych „hopek” przeznaczonym do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach.

Mamy nadzieję, że utworzony pumptrack będzie nie tylko sprzyjać aktywności fizycznej i  rekreacji mieszkańców, ale również zapewni doskonałe miejsce spotkań dla całych rodzin.

Operacja pn. „Budowa pumptracka w Parczewie” mająca na celu Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę pumptracka w Parczewie w 2018 r. oraz jego udostępnienie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania /poddziałania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER /Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

grafika ologowanie

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Rozporządzenie NR 14 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego.

Załącznik:

Rozporządzenie

suszaKomunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat suszy.

Komunikat - plik pdf