wypalanie trawyUstawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieuzytków,rowów, pasów przydrożnych,trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od lasów.

 

Załącznik:

Ulotka