Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał z Tomaszem Kanakiem, Wójtem Gminy Siemień, porozumienie o współpracy w celu utworzenia klastra energetycznego umożliwiającego rozwój lokalnych, odnawialnych źródeł energii.

Cieszymy się niezmiernie, że złożony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek pn. „Społeczność energetyczna na obszarze gmin Parczew i Siemień” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja projektu, czyli powstanie klastra energetycznego pozwoli nam na pozyskanie środków na dalszy jego rozwój. W kolejnym etapie opracujemy dokumentacje inwestycyjne (np. techniczne, przetargowe, projekty budowlane, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje związane z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych) na budowę źródeł wytwarzania czystej energii i tworzenie infrastruktury jej magazynowania.
Korzyści z powstania klastra to rozwój naszych, lokalnych OZE i nasz wkład w polską transformację energetyczną, a dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych po prostu tańsza, zielona energia.

oze plakat