Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, zatwierdził dokumenty Komisji Przetargowej dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienia publiczne na realizację zadania przebudowy ul. Polnej, od Al. Jana Pawła II do ul. Przemysłowej, w ramach rozwoju strefy przemysłowej - Parczew Polna.

Zakres inwestycji to m.in.:
- rozbiórka i budowa nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o dł. 1,7 km
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej
- budowa miejsc postojowych
- wykonanie poboczy, zjazdów, przepustów oraz oznakowania poziomego i pionowego
- budowa sieci wod.-kan. oraz kanału technologicznego.

Planowane podpisanie umowy nastąpi 22 marca, a zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Dalsze szczegóły już wkrótce.

Zdjęcie ulicy PolnejZdjęcie ulicy PolnejZdjęcie ulicy PolnejZdjęcie ulicy Polnej