Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Przewłoki. Burmistrz Parczewa podpisał Umowę na budowę, prawie 2 km, drogi „Zamoszczany” w Przewłoce. Prace, których termin wykonania to jesień 2024 roku obejmują m.in.:

- wykonanie koryta drogi wraz z utwardzeniem poboczy;

- budowę, przebudowę i zabezpieczenie przepustów;

- wykonanie stabilizacji i właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą, wybranym po przeprowadzeniu procedury postępowania na zamówienia publiczne, jest firma: Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba z miejscowości Łąkoć.

Na budowę tej drogi Gmina Parczew pozyskała, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024, kwotę ponad 2 mln zł, co stanowi 60% wartości całej inwestycji.

Mamy nadzieję, że zmodernizowana droga poprawi znacząco jakość i komfort życia mieszkańców, bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych oraz polepszy, nie tylko lokalną komunikację, ponieważ łączy dwie ważne drogi: wojewódzką 815 (Biała Podlaska, Lublin) i dawniej również wojewódzką, a dzisiaj powiatową do Włodawy i w kierunku jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego.

Podpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłocePodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłocePodpisanie umowy na budowę drogi w PrzewłoceMapa z oznaczoną drogą w Przewłoce