KOMUNIKAT NR 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka - plik pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka zaopatrującego miejscowości: Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Gmina Parczew zarządzająca wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka została zobowiązana do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat - grafika poglądowa