Herb aktualnyPROJEKT POSTANOWIENIA
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Parczew na stałe obwody głosowania

Pełna treść projektu postanowienia - plik pdf