Pierwszy hotel dla pszczół dziko żyjących w przestrzeni miasta stanął przy Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie przy ul. 11 Listopada. Jest to inicjatywa Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. prowadzona przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw oraz inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół dziko żyjących.
W akcji stawiania hotelu dla pszczół wzięli udział: Ryszard Madziar doradca wicepremiera, prof. Aneta Strachecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Jerzy Szwaj Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa, Bartłomiej Pawłowicz Kierownik do spraw marketingu Fabryki Cukierków „Pszczółka” oraz Jarosław Pastor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z uczniami. Dzieci mogły wziąć udział w żywej lekcji przyrody, poznać rolę dzikich zapylaczy w naszym ekosystemie, a także dotknąć kokony murarki ogrodowej, z których wkrótce wygryzą się pszczółki.
Każdy z nas może samodzielnie wykonać hotel dla zapylaczy a instrukcja jak to zrobić krok po kroku znajduje się na stronie www.pszczolka.pl i w zakładce „wspieramy”.

foto D. Sielska SP1 hotel dla pszczół