Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuję, że od 01.09.2022 r. obowiązuje nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Parczew, na okres 3 lat.

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę i za odprowadzenie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych netto - plik pdf

ZUK Parczew - logo - grafika poglądowa