Burmistrz Parczewa
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parczew dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Parczew

Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Parczew na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2021-2028.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 22 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. w postaci:

1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Parczew w formie warsztatów, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do Uchwały, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej UM w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 (parter), w dniu 9 sierpnia 2022 r. w godzinach 14.00 - 16.00.

2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Formularzu Konsultacji Społecznych lub poprzez formularz elektroniczny (https://forms.gle/1UY8ipBu9H1KMG7aA) dotyczącym wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Parczew, dostępnego na:

2.1 stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Parczewie: www.umparczew.bip.lubelskie.pl zakładka: Ogłoszenia/Aktualności,
2.2 stronie internetowej Gminy Parczew www.parczew.com zakładka: Dla Mieszkańców/Gminny Program Rewitalizacji,
2.3 Elektronicznej tablicy ogłoszeniowej w siedzibie UM w Parczewie I i II piętro,
2.4 W UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pokój 102 oraz 111, I p. w godzinach pracy UM (wersja papierowa).

3. Zbierania uwag ustnych od 22 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie, Warszawska 24, pokój 102 oraz 111, I p. w godzinach 8.00 – 15.00 (rejestrowanych w Formularzu Konsultacji Społecznych).

W wymienionych wyżej lokalizacjach znajduje się też materiał informacyjny w postaci Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Parczew.

Wypełnione Formularze konsultacyjne można przekazać:
1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew
2. Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Poprzez formularz elektroniczny dostępny: https://forms.gle/1UY8ipBu9H1KMG7aA
4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 9 sierpnia 2022 r. w godzinach 14.00-16.00

Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 83 355 12 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- przekazane w innej formie niż na Formularzu Konsultacji Społecznych za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie UM;
- złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia Konsultacji (22 lipca - 16 sierpnia 2022r.)

Więcej informacji.... - aktywny link

herb Parczewa - jeleń królewski - grafika poglądowa