Burmistrz Parczewa informuje, że dla mieszkańców Gminy Parczew przyjmujących uchodźców z Ukrainy i ponoszących z tego tytułu dodatkowe koszty istnieje możliwość zwolnienia nieruchomości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Parczewie Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 213 lub pod nr tel. 83 355 11 69.

Herb Parczewa - grafika poglądowa