Umowa na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lubartów - Lublin podpisana. Inwestycję zrealizuje firma Mota-Engil Central Europe za kwotę 835,66 mln zł.
Cieszy nas to, że Via Carpatia rusza na północ od Lublina w kierunku Białegostoku. Umowa obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji i budowę ok. 23-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik, z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też m.in. cztery węzły drogowe, wiadukty, drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca ma 36 miesięcy na realizację inwestycji (nie wlicza się okresów zimowych od 16.12 do 15.03), zatem zakończenie robót przewiduje się w 2024 r.
Szczegóły w tym opis przebiegu trasy tu: https://www.gddkia.gov.pl/.../Umowa-na-projekt-i-budowe...

S19 Lublin Lubartów podpisanie 01