attention 23334 1280W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2020 r. na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miejskiego w Parczewie” Burmistrz Parczewa informuje, że oprócz sposobów wskazanych w zapytaniu ofertowym, dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez platformę epuap.gov.pl.
Wobec powyższego wydłuża się termin składania ofert do dnia 16 grudnia
2020 r. do godz. 15.00.

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Formularz ofertowy