Syreny alarmoweInformuję, że w dniach 6-9 października br. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
Zgodnie z procedurą ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, może nastąpić uruchomienie na terenie gminy Parczew syren alarmowych.

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu;
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - odwołanie alarmu

GCZK PARCZEW